Tevékenységek

A programunknak az előbbiekben megfogalmazott általános céljainak eléréséhez több köztes célt rendeltünk különböző eszközökkel, amelyek a következők:

1. TURIZMUSFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓVÁ TÉTELE: tevékenységünk a koncepciótlan, folyamatos turizmusfejlesztés jelenségének megállítására vonatkozik, illetve helyi szabályozások születését szeretnénk ösztönözni a turizmus fenntarthatóságának mértékével kapcsolatban. Ehhez a tevékenységhez tanulmányt készítünk a turizmus rövid és hosszú távú hatásairól, képzéseket, tréningeket szervezünk önkormányzatoknak, kistérségi társulásoknak, turizmusfejlesztőknek, kiadványt készítünk a turizmusról, és különböző kormányzati szintű szakmapolitikai lobby tevékenységet szeretnénk végezni.

2. HORGÁSZAT FELÜGYELETE: programunkkal a természeti erőforrások ésszerű, de fenntartható használatára törekednénk, aminek érdekében alacsonyabb környezetterhelésű horgászat létrehozása a célunk. Fontos, hogy újabb és újabb horgászhelyek kialakításával ne segítsük elő az özöngyomok terjedését, a horgászatok alkalmával keletkezett szemét ne maradjon a vízpartokon, ne nőjön tovább az orvhorgászat. Ezért a horgászok részére képzéseket szerveznénk, a horgászok szerepe a biodiverzitás fenntartásában témakörben, ellenőrzéseket és beszélgetéseket valósítanánk meg horgászegyesületek bevonásával.

3. TÁJGAZDÁLKODÁS ÖSZTÖNZÉSE: A VTT kapcsán a Közép-Tiszavidéken ösztönözni kell a tájhoz alkalmazkodó településfejlesztési törekvések létrejöttét különböző tájgazdálkodási módszerekre való felkészítéssel. Ennek érdekében érdekegyeztető megbeszélések, tréningek kerülnek megszervezésre, szakmapolitikai lobby tevékenységeket valósítunk meg a VTT által érintett területek tájhasználatának alakítása érdekében. Képzésekkel, bemutatókkal segítjük elő a tájhoz alkalmazkodó módszerek terjesztését.

4. LOBBY TEVÉKENYSÉGEK: a VTT megvalósítása során fontos, hogy lobby tevékenységekkel az árvízvédelmi feladatoknál is figyelembe tudjuk vetetni a biodiverzitás védelmét. Ennek érdekében a VTT tervezői, megvalósítói szintjén szükséges megjelennünk, illetve helyben sz önkormányzatoknak, kistérségi társulásoknak tartott képzésekkel.

5. BIODIVERZITÁS VÉDELME: Programunk fő eleme a biodiverzitás-csökkenés megállítása a Közép-Tiszavidéken, illetve a biodiverzitás változásaival foglalkozó adatok feldolgozásával a természetben zajló jelenségek és a tájhasználat kölcsönhatására történő rámutatás.  A témában képzéseket, megbeszéléseket szerveznénk, foglalkoznánk kiadványkészítéssel a biodiverzitás megőrzésének fontosságáról pl. tájgazdálkodási módok, illetve idegenforgalmi vonzerő szempontjából.

6. RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSE: fontos tevékenység, hogy közben mind a program, mind a részvevő szervezetek önfenntartó képességét fejlesszük, tevékenységüket kommunikáljuk, elismertségüket növeljük.