Előadások

  Dr. Dávid Lóránt
tanszékvezető főiskolai docens
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TURIZMUS TANSZÉK

A TURIZMUS JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN

Vidékfejlesztés
- Olyan komplex tevékenység, amelynek a végső célja, hogy a
vidéki települések, és általában a vidék – elsődlegesen társadalmi
érdekből – a társadalomban betöltött funkciók ellátására tartósan
képes legyen.
- Magában foglalja a tanyák, a falvak és a kisvárosok fejlesztését,
beleértve a vidéki térségekben folytatott gazdasági
tevékenységeket, a foglalkoztatási és kereseti viszonyok javítását,
a települése (lakossági) és termelő infrastruktúrát, az élő és épített
környezet értékeinek megóvását és a vidéki közösségek
fejlesztését is.
- A vidékfejlesztés különösen fontos területe, gyakran
meghatározója az agrárgazdaság fejlesztése, illetve általában az
ezzel kapcsolatos humánerőforrás fejlesztése.

Vidékfejlesztés
- Vidék, a vidék lehatárolása az Európai Unióban:
- A vidék (vidékies terület) lehatárolása a települések jellege szerint (falusi vagy
vidéki, illetve városi) történt. Vidéki (falusi) jellegű az a település, melynek
népsűrűsége nem több mint 100 fő/km2.
- Az országnak a vidéki települések által lefedett részét tekintik vidéknek, az előbb
írtak szerinti vizsgálat alapján az Európai Unió területének 81%-a vidék.
- A NUTS III szintű régiók a vidéken élők aránya alapján a következő típusokba
sorolhatók:
• Városi meghatározottsági régiók (predominantly urban regions), amelyekben a
népességnek kevesebb, mint 15%-a él vidéki közösségekben (településeken).
• Jellemzően vidéki régiók (significantly rural regions), amelyekben a népesség 15- 50%-a él vidéki közösségekben (településeken).
• Vidéki meghatározottságú régiók (predominantly rural regions), amelyekben a
népesség több, mint 50%-a él vidéki közösségekben (településeken).
- Az Unió vidéki jellegű régiói lefedik a teljes terület 84,6%-át, és vidéki jellegű
régiókban él az össznépesség 40,5%-a.

A teljes előadás anyaga letölthető pdf formátumban.