Előadások

  Környezetszociológiai felmérések
különös tekintettel Tiszafüredre és a Tisza mentére
4 Empirikus szociológiai adatfelvétel összehasonlítása
Dr. Tóth János
SzTE BTK

A minták jellemzése
- A négy különböző felmérés rövid bemutatása, először módszertani (I), majd tartalmi (II) szempontból, különös tekintettel a Tisza menti felmérésre, illetve azon belül Tiszafüredre.

A négy minta jellegzetsségei

- Zöldek: Magasan iskolázott, inkább városiak, többnyire aktív és
vezető környezetvédő kbő l álló csoport, akik ideáltipikus formában
képviselik a magyarországi zöld gondolkodást
- Hallgatók: Magasan iskolázott, erősen urbanizált, huszonévesekből
álló csoport. Értékrendszerük és gondolkodásuk meglepően hasonló
környezetvédőkéhez.
- Szegediek: 100%-ban urbanizált, társadalmi helyzetét tekintve vegyes
csoport.
- Tisza-mentiek: Vidéki (falusi vagy kisvárosi) népesség, átlag alatt
iskolázott, átlagnál idő sebb csoport, közös bennük a lakóhely és folyó
kapcsolata.

Az adatfelvétel 2002 februárja és márciusa között zajlott le a következő településeken:
- Martonos (Jugoszlávia, Délvidék),
- Mindszent (Csongrád megye),
- Tiszafüred (Szolnok megye) és
- Rakamaz (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).
- Településenként átlagban hozzávetőleg: 280, összesen 1110 főt kérdeztünk le

A teljes előadás anyaga letölthető pdf formátumban.