Célok
  • A táji adottságokhoz leginkább alkalmazkodó, azokat leginkább kihasználni tudó gazdálkodási formák elterjesztése úgy, hogy a természeti erőforrások minél hosszabb távon tudják az itt élő emberek gazdálkodását segíteni. Igyekezni a természet adta lehetőségeket úgy kihasználni a tájból, amelyekkel való gazdálkodás azok ökológiai rehabilitációs képességét nem veszélyeztetik és fenntartják a táji elemeket.
  • Az ember formálta táj sokféleségének, fenntartása biodiverzitás-védelmi és tájkép fenntartási célok megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt táji formák visszaalakítása.
  • A város népességmegtartó erejének növelése, életminőség javítása, kulturális élet javítása, a városi élet gazdagítása, városkép vonzóbbá tétele.
  • A táj természetei értékeinek védelme harmóniába hozni a humán gazdálkodást a természettel úgy, hogy önfenntartó „ökológikus” rendszer jöhessen létre. Természetvédelmi prioritások figyelembevételével szakmai programok kivitelezése, az emberi lakosság létfeltételeinek biztosítása úgy, hogy környezetre káros hatásokat mérsékeljük.
  • A táj része az ember. A humánerőforrás fenntartása a táj érdeke is, és az itt maradás, a tájhoz való ragaszkodás elérése is a program célja, és ez életminőség javításával érhető el, aminek alapfeltétele a megélhetés biztosítása, így a jó helyi foglalkoztatás megteremtése. Olyan foglalkoztatási program megvalósítása a célunk, amelynek komplementer hatása megegyezik a program céljaival, így pl. az újabb munkahelyek teremtődésével.
  • Koncepcionális gondolkozás megteremtése a település közép és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban helyi erőforrásokhoz alkalmazkodó,
    azokat hatékonyan felhasználó fejlesztési lehetőségek feltárása.