Tájrehabilitáció 

 

Célok:

  • Az ember formálta táj sokféleségének, fenntartása biodiverzitás- védelmi és tájkép fenntartási célok megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt táji formák visszaalakítása. Elemek:
  • vizes élőhely fejlesztés: (rizsföldek és/vagy halastavakkal történő fenntartható gazdálkodási módok alkalmazása), vizes élőhelyeken vadászati lehetőség biztosítása stb., erre épülő vízi élettérre támaszkodó gazdálkodás újbóli maghonosítása
  • emellett a már meglévő adottságok jobb kihasználása, pl. ártéri gazdálkodási módszerekkel, extenzív gyümölcsössel
  • holtág rehabilitáció terv kivitelezése, vízgazdálkodási gyakorlat fejlesztése, helyi "hálaadás" biztosítása, idegenforgalmi célokból történő fenntartható gazdálkodás pl. horgászhelyekkel stb.
  • erdőtelepítések megvalósítása szántóterület felvásárlással, erdőgazdálkodási tevékenységek fejlesztése
  • a tájhasználati elemekkel a gyepek "természetes" állapotának biztosítsa
  • tájképi elemek védelme (gémeskutak, kunhalmok)