Városfejlesztés 

Miután a tájfenntartás az ember által évszázadokon keresztül gazdálkodási tevékenységgel alakult, ezért a helyi társadalom ebben munkában nélkülözhetetlen. A helyi közösséget itt kell tartani, amihez biztosítani kell szellemi és gazdasági jólétét.

Célok:

 • A város népességmegtartó erejének növelése, életminőség javítása, kulturális élet javítása, a városi élet gazdagítása, városkép vonzóbbá tétele. Elemek:
 • a városfejlesztési célok egyik fontos feladata az idegenforgalom átgondolt fejlesztése az alábbi elemekkel:
 • városunk idegenforgalmi terhelhetőségének meghatározása, ehhez alkalmazkodó átgondolt turizmusfejlesztési koncepció alapján
 • a gyógyturizmusra tervezett helyi idegenforgalom fejlesztése bővítse egyéb idegenforgalmi termékekkel
 • ökoturisztikai termékkínálat bővítés, a Körös-Maros Nemzeti Park adottságainak kihasználásával (Fekete István Oktatóközpont)
 • a helyi adottságok (pl. Fekete István Oktatóközpont) kihasználása konferencia turizmus fejlesztésre, sportturizmusra
 • szálláshelybővítés (Fekete István Oktatóközpont II. ütem)
 • néprajzi témapark kialakítása, szabadtéri pásztormúzeummal, állattartási bemutatóval
 • vadászati turizmus szervezett megvalósítása a vizesélőhelyfejlesztéssel összhangban
 • egyéb idegenforgalmi termékek "létrehozása": "simogató",szélmalom-felújítás, stb.
 • Túrkeve arculatának alakítása, kommunikációs feladatok fejlesztése ("napfény, pusztai természet stb.") - "fenntartható kisváros"?
 • szociálpolitikai elemek: a foglalkoztatási elemek megvalósulásával a leszakadó réteg felkarolása, a munkanélküliek számára munkahelyteremtés, a családi stabilitás elősegítésével (állandó stabil munkahelyek teremtésével) gyámügyi feladatok elősegítése, idősök számára segítségnyújtás akár szociális otthoni szolgáltatás bővítéséve, akár az otthoni segítség megszervezésével
 • közoktatás fejlesztési elemek: iskolai és óvodai képzés segítése pályázatírással, pályázati tanácsadással, kiemelt figyelemmel környezeti nevelési feladatokra. A városban szervezett nyelvoktatás megteremtése, informatikai oktatás fejlesztése.
 • sportélet fejlesztési elemek: a jelenlegi versenysport szemlélettől eltérő helyi sportközösség létrehozásának elősegítése, infrastrukturális háttérrel, így főként: asztalitenisz, küzdősport, lovaglás, tenisz, tájfutás, kerékpározás, kenuzás, kosárlabda, röplabda megszervezése.
 • városi közösségfejlesztő célú kulturális élet fejlesztése: városi közösségi rendezvények elősegítése a kulturális élet fejlesztésével (pl. mozi jobb kihasználása, író-olvasó találkozók szervezése stb.)