Környezet - és természetvédelem

Az ember és természet bonyolult egymásrautaltságban élt itt évszázadokon keresztül, ami felborult 100-150 év helytelen technokrata szemléletétől. Helyre kell állítanunk nem csak a tájhasználatot, hanem annak eredményeképp a természetes ökoszisztémát is lehetőség szerint minél inkább, mert egy jó ökológiai rendszerben minden fajnak megvan a maga szerepe. Ehhez részben fajok védelmével, és fajok újbóli meghonosításával kell együtt járnia. De az emberi jólét igénye is változott, ezért az új igények (növekvő vízhasználat, növekvő hulladéktermelés, energiaigény stb.) új kihívások elé is állítanak bennünket. Ezért részben újból elő kell szednünk régebben alkalmazott technológiákat (szemétdomb effektus, aszaló stb.), részben a technikai ismereteinket fel kell használni (geotermikus energia, napenergia stb.). Ezeknek a feladatoknak az együttese alkotja a programunkban a környezet- és természetvédelmi feladatokat.

Célok:

 • A táj természetei értékeinek védelme harmóniába hozni a humán gazdálkodást a természettel úgy, hogy önfenntartó "ökológikus" rendszer jöhessen létre. Természetvédelmi prioritások figyelembevételével szakmai programok kivitelezése, az emberi lakosság létfeltételeinek biztosítása úgy, hogy környezetre káros hatásokat mérsékeljük. Elemek:
 • ürge visszatelepítés -mint természetvédelmi zászlóshajó tevékenység a helyi kommunikációban
 • helyi természetvédelmi tevékenységek fejlesztése, kiemelten néhány madártársulásra (pl. szalakóta, réti fülesbagoly, kékvércse, ugartyúk, goda, bíbic, piroslábú cankó stb.) és vízi életterek (őshonos halfauna)
 • vízi életterek fejlesztése összhangban a tájrehabilitációs célokkal,
 • őshonos háziállatfajták génmegőrzésében való részvétel
 • helyi védett területek kezelése (a biodiverzitás fenntartás, fejlesztés érdekében szakmai programok kivitelezése összhangban a program egyéb elemeivel)
 • környezetkultúra javítása, szemléletformálás, ismeretterjesztés
 • környezetre káros infrastrukturális beruházások figyelése, megakadályozása
 • környezetbarát szennyvízkezelés
 • a levegőtisztasági, talajvédelmi feladatok, közlekedésfejlesztés, tömegközlekedés fejlesztés, a jelenlegi állapotok megőrzése, javítása
 • a megkezdett hulladékgazdálkodási koncepció alapján a tevékenységek támogatása, felügyelete, kiegészítése, fejlesztése, feldolgozásra irányuló törekvések
 • megújuló energiaforrások lehetőségeinek feltárása és kiaknázása, azokkal törtnő helyi gazdálkodás kiemelten a geotermikus energiára, a napenergiára és esetleg a szélenergiára