Megvalósításhoz szükséges források

VIII.1. Forrásigények

VIII.1.1. A program költségeink összesítése

(Adatok 2003. márciusi áron, ezer forintban, ezer forintra kerekítve. A csillaggal jelölt "*" tételek további költségbontásban, a mellékletben megtalálható.)

Összesítés:

Első ütem (2003. május-augusztus)

19200

Második ütem (2003. szeptember - 2004. január)

23500

Harmadik ütem (2004. február-október)

41100

Negyedik ütem (2004. október - 2005. március)

16000

Fenntartási, fejlesztési ütem (2005-től kezdődően) - becsült adat, önálló projektként kerül kalkulációra

270000

Összesítés:

369800

Ütemezés szerinti bontás:

Első ütem (2003. május-augusztus)

 

Beruházási költségek

0

- Bolemán megvásárlása (5 hodály, és kapcsolódó egységek) *

7400

- Földterületek vásárlásának megkezdése (Vasasi gyepek részei)

1300

- Önálló juhnyájjal az állomány megalapozása (50 juh), gyepkezelési eljárás megkezdése *

1700

- Bolemán átalakítása, felújításának megkezdése (anyag és munkadíj) *

1540

- Természetvédelmi kezelési feladatok megkezdése, műfészek kihelyezés, villanyhálózat szigetelés, odúkészítés

520

- Bemutatási központ kialakításának megkezdése (anyag és munkadíj) *

1700

Lebonyolítási költségek

0

- Projektirányítás személyi költségei (1 fő bérköltség + közterhek)

586

- Tiszteletdíjak a koncepció kidolgozóinak, szakértői költségek

1660

- Természetvédelmi monitoring megkezdése, alapállapot tanulmányok

440

- Kommunikációs költségek (telefon, posta, e-mail költségek)

160

- Utazási költségek (költségtérítések és a szervezet szervezési költségei)

136

- Irodaszer-irodahasználat költségek (Beklen Alapítvány)

80

- Forrásszervezési szakértői költségek (MTvSz)

1700

- Találkozók, megbeszélések szervezése (repi költségek)

66

- Szervezeti forma létrehozása (jogászi és illeték költségek)

42

- Egyéb, nem várt költségek

170

Első ütem összesen:

19200

Második ütem (2003. szeptember - 2004. január)

 

Beruházási költségek

0

- Kis tehergépkocsi beszerzése (felújítással, szervezéssel, később takarmányozással, esetleg állatszállítással összefüggő munkákhoz) *

5870

- Kommunikációs tevékenység megkezdése (nyomdai szedési, nyomtatási költségek A/5-ös kiadvány, plakát, arculattervezés, on-line fejlesztés)

1860

- Földterületek vásárlásának folytatása (Vasasi gyepek részei) *

2100

- Önálló juhnyájjal az állomány létrehozásának befejezése (100 juh), gyepkezelési eljárás folytatása *

3400

- Bolemán átalakítása, felújítás befejezése (anyag és munkadíj) *

3144

- Bemutató központ kialakításának folytatása (anyag és munkadíj) *

1560

Lebonyolítási költségek

0

- Termelési közösség létrehozása (szervezési költségek)

40

- Projektirányítás személyi költségei (1 fő bérköltség + közterhek)

772

- Szakértői költségek

440

- Kommunikációs költségek (telefon, posta, e-mail költségek)

200

- Utazási költségek (költségtérítések és a szervezet szervezési költségei)

134

- Irodaszer-irodahasználat költségek (Beklen Alapítvány)

150

- Forrásszervezési szakértői költségek (MTvSz)

3200

- Találkozók, megbeszélések szervezése (repi költségek)

90

- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos költségek

220

- Egyéb, nem várt költségek

540

Második ütem összesen:

23500

Harmadik ütem (2004. február-október)

 

Beruházási költségek

0

- Juhászok foglalkoztatásával kapcsolatos költségek (munkaeszközök)

470

- Önálló programiroda létrehozása, kialakítása a helyszínen (hodályoknál kialakítva, iroda felszereléssel felszerelve) *

3850

- Bolemán felújításának és átalakításának befejezése *

3944

- Bemutató központ létrehozásának befejezése *

1996

- Bemutatással (és gyepkezeléssel) kapcsolatos állatlétszám fejlesztés (magyar szürke, ló, racka, komondor, puli, szárnyasok) *

14700

- Kevi Juhász Fesztivál megszervezéséhez való hozzájárulás

560

- Természetvédelmi kezelési feladatok

785

- Ürgetelepítéssel összefüggő szakmai költségek

2754

Lebonyolítási, fenntartási költségek

0

- Projektirányítás személyi költségei (1,5 fő bérköltség + közterhek)

2175

- Juhászok foglalkoztatása (3 fő + közterhek)

2880

- Szakértői költségek

1175

- Kommunikációs költségek (telefon, posta, e-mail költségek)

406

- Utazási költségek (költségtérítések és a szervezet szervezési költségei)

374

- Irodaszer-irodahasználat költségek (Beklen Alapítvány)

135

- Forrásszervezési szakértői költségek (MTvSz)

3400

- Találkozók, megbeszélések szervezése (repi költségek) a termelési közösség tagjainak, érdeklődőknek

216

- Kommunikációs tevékenység folytatása

456

- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos költségek

224

- Egyéb, nem várt költségek

600

Harmadik ütem összesen:

41100

Negyedik ütem (2004. október - 2005. március)

 

Beruházási költségek

0

- Földterületek vásárlásának befejezése (Vasasi gyepek részei) *

2770

- Bolemán átalakítása, átalakítás befejezése (anyag és munkadíj) *

1123

- Bemutató központ kialakításának befejezése (anyag és munkadíj) *

1230

- gazdálkodáshoz szükséges egyéb szerszámbeszerzés

2400

Lebonyolítási, fenntartási költségek

0

- Projektirányítás személyi költségei (1,5 fő bérköltség + közterhek)

1316

- Juhászok, gulyások foglalkoztatása (3 fő + közterhek)

2155

- Csikós, bemutató lovász foglalkoztatása (1 fő + bérköltség)

770

- Szakértői költségek

600

- Kommunikációs költségek (telefon, posta, e-mail költségek)

150

- Utazási költségek (költségtérítések és a szervezet szervezési költségei)

150

- Irodaszer-irodahasználat költségek (Beklen Alapítvány)

60

- Forrásszervezési szakértői költségek (MTvSz)

2100

- Találkozók, megbeszélések szervezése (repi költségek) a termelési közösség tagjainak, érdeklődőknek

76

- Kommunikációs tevékenység folytatása

300

- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos költségek

200

- Egyéb, nem várt költségek

600

Negyedik ütem összesen:

16000

Fenntartási, fejlesztési ütem (2005-től kezdődően)

 

Beruházási költségek

0

- Kiegészítő munkahelyteremtő beruházás a koncepció ütemezése szerint (becsült nagyságrend)

270000

Lebonyolítási, fenntartási költségek

0

- Folyamatos önfenntartó gazdálkodás, további költségvetés segítést nem igényel, ezért külön üzleti tervben célszerű megvizsgálni

0

Ötödik, befejező ütem összesen:

270000

Bérösszesítés, részletezés:

A program kapcsán hosszútávon terveink szerint 5,5 fő foglalkozik a fenntartási feladatok ellátásával, illetve ezt a létszámot fejlesztjük éjjeliőr és állatgondozók felvételével, létszámbővítéssel, amennyiben a csatlakozó gazdák száma azt igényli, illetve lehetővé teszi. Az alábbi bértervezés során 0 % inflációval számoltunk az átláthatóság miatt.

Állattartással foglalkozó állatgondozók bruttó 80 e Ft/hó + közteher

Bemutatót végző csikós, állatgondozó bruttó 90 e Ft/hó + közteher

Kommunikációs, bemutatási, adminisztrációs feladatot végző bruttó 55 e Ft/hó + közteher

Koordinátor, gazdaságvezető bruttó 110 e Ft/hó + közteher

Szakértői díjak 3-4 hónapos megbízással, bruttó 70-150 ezer forint között (könyvelés, állatorvos, szakértői, tanácsadói tevékenység)

VIII.2. Forráslehetőségek

- Hazai és EU-s források, amire pályázni szeretnénk (Sallai R. Benedek)

Mint az a teljes programból kiderült, a koncepciónk egy rendkívül sokszínű, nagyon sok elemet tartalmazó tevékenységütemezés, amely sajnos több százmillió forint megmozgatását teszi szükségessé annak érdekében, hogy látványos és konkrét eredményeket tartalmazzon.

Azonban ekkora források előteremtése nem könnyű és számos kihívást támaszt. Ebből adódóan a források lehetőségeinek vizsgálatánál nagyon-nagyon körültekintően és számos elemet megvizsgálva kell eljárnunk. Úgy érezzük, hogy egy fenntartható településfejlesztés és vidékfejlesztés megvalósításához jelentős felelősség terheli a kormányzatot, éppen ezért több állami alapból tervezzük a program megvalósítását. A különböző elemek, a különböző elempontok mindenképpen csak együttes megvalósítás esetén fejthetik ki hatásukat a program összetettsége miatt. Ebből adódóan az idegenforgalmi fejlesztést, konkrétan a szálláshelybővítést - amely Egyesületünk keretein belül oktatóközpont kialakítását érintve, mint az egyik fontos bemutatási célobjektum fejlesztése - a Gazdasági Minisztérium által kiírt szálláshely-fejlesztési pályázatokból tervezzük. A témapark-kialakítást - gyakorlatilag a pásztormúzeum létrehozását, a pásztorépítmények létrehozását, amelyek sajnos jelentős költséggel, jelentős nádépítési szakmunkával és anyagköltséggel valósulnak meg. Az idegenfogalmi vonzerő fenntartása címet viselő gazdasági minisztériumi pályázaton tervezzük.

Számos környezetvédelmi, illetve természetvédelmi elemet, mint amelyek a gyepek kezeléséhez vonatkoznak, megfelelő tájhasználat kialakításához vonatkoznak, magának a teljes koncepciónak a kidolgozásához vonatkoznak, azt mindenképpen a Környezetvédelmi Minisztérium különböző forrásaiból - utalva elsősorban a Környezetvédelmi Alap célelőirányzat fejlesztési keretére - kívánjuk megvalósítani, hiszen a fenntartható fejlődés magyarországi megvalósításának lehetőségei a Környezetvédelmi Minisztérium ösztönző hatását kell, hogy élvezzék.

A munkahelyteremtési célú beruházások mind együttesen mindenképpen a Területfejlesztési Tanács hatáskörébe tartoznak, és éppen ezért a területfejlesztési források, és egyben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési forrásainak a támogatását kell, hogy élvezzék.

A koncepció megvalósítására, mint komplex tájrehabilitációs vidékfejlesztési terv megvalósítására úgy érezzük, hogy számos lehetőséget fognak nyújtani az Európai Uniós források, hiszen mind a strukturális alapok, mind a vidékfejlesztéssel foglalkozó alapok ezirányú támogatási rendszere tökéletesen alkalmas lehet ezeknek a finanszírozására. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a települési önkormányzatot is jelentős felelősség terheli, hiszen az elmúlt években megvalósított fejlesztési programjainak mintegy alátámasztásaként, és lényegesen nagyobb eredményességet mutató tevékenységgel lehet jelen programunk. Azonban sajnos az önkormányzatok hátrányos pénzügyi helyzete, a fenntartásra fordított összegek jelentős mértéke lehetetlenné teszi, hogy önkormányzati forrás komoly érdemben részt vegyen a program finanszírozásának megvalósításában. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az önkormányzattal történt együttműködési megállapodás megkötésekor csupán a teljes program megvalósítási költségeinek maximálisan 5-10 %-át lehet az önkormányzattól kérni, azt is sok évre ütemezve és éves szinten a program fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges célok megvalósítása érdekében.

Mindezek mellett miután a program a fenntartható fejlődés elveit figyelembe véve valósul meg, úgy érezzük számos más, ezeknél kisebb jelentőségű pénzforrásra is eséllyel pályázhat a megvalósításhoz. A konkrét kidolgozás lehetőségeire, amelyhez a Magyar Természetvédők Szövetsége együttműködő partnerként felajánlotta segítségét, és amit a Milieukontakt Oost-Europa holland alapítvány támogatást nyújtott, és az évek óta környezetvédelmi finanszírozással foglalkozó Ökotárs Alapítvány is kifejezte együttműködési szándékát.

Ezek az apróbb, egymillió forintos nagyságrendet alig elérő támogatások azonban tökéletes építőelemei lesznek a programnak, hiszen a program folyamatos fejlesztésének lehetősége biztosított, és éppen ezért a kötelező tanulmányok, tervek, tervdokumentációk elkészítése ezekre fog támaszkodni.

 

Tartalomjegyzék                     Összefoglalás