Összefoglalás

A f enntartható fejlődés elvei lehetővé teszik, hogy folyamatos fejlődéssel a helyi erőforrásokhoz alkalmazkodva öneltartó helyi közösségek jöjjenek létre, amelyek nincsenek függőségben a külső tőkétől, külső politikai és gazdasági hatásoktól csak közvetett módon, és természeti erőforrásaik megőrzésével segítik elő azok hosszú távú kiaknázhatóságát, ami nem más, mint a megfelelő tájhasználat megkeresését követő tájgazdálkodási modell felépítése, és az azzal történő gazdálkodás, annak helyi innovatív fejlesztése.

Ezek a helyi fenntartható fejlődési modellkezdeményezések azok, amelyek létrejöttét támogatni kell, mert nem csővégi eljárással kezelik a helyi problémákat (legyen az társadalmi, vagy természetvédelmi), hanem gyökereinél, a tájhasználatnál, ami lehetővé teszi, hogy megfelelő infrastruktúra létrejöttét követően önellátó környezetbarát gazdálkodás valósuljon meg.

Településünkön ez - természeti erőforrásait, helyi földrajzi, társadalmi adottságait tekintve - gyakorlatilag megegyezik az agrár-környezetvédelmi célkitűzésekkel, amelyek az EU elvárások és mezőgazdasági irányelvek tekintetében lehetővé teszik az agrár jellegű, agrár alapú térségfejlesztési modell felépítését.

Koncepciónk:

Saját elveink, eddigi munkánk alapján ahhoz, hogy programunk valóban megfeleljen egy tájrehabilitációs és térségfejlesztési célú programnak, az alábbi fázisok megvalósulása szükséges a sikerhez:

- Társadalmi és környezeti konfliktusok feltárása, megoldandó problémára való rámutatás. (Esetünkben pl. gyepek degradációja, természeti értékek degradációja, vagy a munkanélküliség, fekete idény munka, hosszú távú munkaerőigény-hiány.)

- Lehetséges tájhasználat alternatívák megvizsgálása, tekintetbe véve a térség gazdasági hagyományait, természeti adottságait, a problémák gyökereit. (A szocialista rendszer megváltoztatta a város munkaerő foglalkoztatását, a demokratikus rendszerváltás megváltoztatta a termelő szövetkezetek egykori hagyományos emlékeket őrző gazdálkodási jellegét, a földosztás, a változó politikai környezet, a településfejlesztés elfordította az embereket az állattartástól. Összességében: elszakadtunk gyökereinktől.)

- Alapcélkitűzések megfogalmazása. (Esetünkben a természeti értékek degradációjának megállítása, az emberek megélhetésének, az EU csatlakozás esetleges vesztesei életkörülményeinek javítása jövedelem kiegészítő gazdálkodással: ösztönzés a legelő állattartás újbóli elterjesztésére, nyájjá formálódó EU kompatibilis termelői csoportok kialakításának elősegítése. Tájrehabilitációs, térségfejlesztési koncepció kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmány készítése, partnerek keresése.

- Komplementer hatások megvizsgálása, azok beépítése, a terv komplexitásának elősegítése. (Mindazon sokszorozó tényezők lehetőségének kiaknázása, ami egyáltalán felmerülhet a programban, pl. települési idegenforgalmi vonzerő megtartása, fejlesztése, fenntartható turizmus önfenntartó képességének megteremtése, szálláslehetőségek bővítése, idegenforgalmi kínálat bővítése, ökoturizmus meghonosítása stb.)

- Kommunikációs feladatok, a széleskörű társadalmi együttműködés (A bevonható ágazatok bevonása, kormányzati, civil együttműködés megteremtése, lakosság széleskörű tájékoztatása a program bemutatása, a fenntartható fejlődési modell bemutatása)

- Térségfejlesztési célkitűzések beépítése, előkészítése, megvalósítása. (Jövedelem kiegészítő jelleg megőrzése, munkahelyteremtés közvetlenül a programmal, munkahely fenntartás közvetett eszközökkel - mint a idegenforgalmi célkitűzések fejlesztése - és munkahely teremtés közvetlenül a második ütemben pl. a strukturális alapok használatával helyi termékek helyi feldolgozásával, pl. juhtej, vagy szűcs szakma meghonosításával, képzésével kapcsolatos fejlesztések.)

- Tájrehabilitációs célkitűzések beépítése, előkészítése, megvalósítása. (Pl. ártéri gazdálkodás szigetszerű megjelenésének elősegítése, gyümölcsös telepítéssel, holtág rehabilitációval, extenzív mézelés elősegítése tájhonos fatelepítéssel, szántó gyepesítés stb.)

- Természetvédelmi célkitűzések beépítése, előkészítése, megvalósítása. (Pl. ürge visszatelepítése, ürge predátorainak műfészek kihelyezés - mint a fokozottan védett parlagi sas, kerecsen - tápláléklánc-védelem, gyepvédelem stb.)

- Megvalósítás, lebonyolítás. (A célkitűzések kivitelezése, nyájalakítások, gazdálkodás megkezdése.)

Teendők, szükséges lépések:

A fentiek alapján programunk megvalósulása az alábbi szükséges feltételeket, lépéseket igényli:

- Program kidolgozása, szakértők bevonása (A részletes terv kidolgozása.)

- Megvalósítási partnerek feltárása, bevonása (Támogatók keresése, helyi szakértők bevonása, helyi gazdálkodókkal való megbeszélések, egyéb partnerek bevonása, pl. nemzeti park, helyi volt szövetkezeti agrár értelmiségek, EU szakértő, idegenforgalmi szakértők stb.)

- Infrastrukturális háttér körülmények megteremtése. (Hodályok megszerzése, felújítása, gazdálkodásra való alkalmassá tétele, földterületek használatai jogának megszerzése, esetleges megvásárlása, munkakörnyezet kialakítása, munkainfrastruktúra megteremtése, beszerzések, fejlesztések.)

- Kommunikációs munka, bemutató, nevelési munka, bemutatóközpont, kommunikációs központ létrehozása. (Brosúra nyomtatás, programnépszerűsítő kiadvány, fórumok szervezése, gazdatalálkozók, agrár-környezetvédelmi képzések, képzési helyszín kialakítása, bemutatási feltételek megteremtése, helyi médiában való szerepletetés.)

- Nyájjá alakulás, termelői csoportokká való alakulás. (Gazdálkodók megkeresése, a még nem gazdálkodó de arra hajlamos réteg feltárása, ösztönzése a legelő állattartásban való részvételre.)

- Szabadtéri pásztormúzeum kialakítása. (Szárnyék, kontyos kunyhó, hamvas, vasaló építése, idegenforgalmi állomány őshonos állatokból stb.)

- Természetvédelmi ütem. (Ürge telepítés, odúkihelyezések.)

- Tájrehabilitációs ütem. (A fentebb leírtak szerint.)

- Fejlesztési ütem. (Gyapjúfeldolgozás lehetőségei, strukturális alap pályázat előkészítés, megvalósítás.)

 

Tartalomjegyzék                     Felhasznált irodalom