Felhasznált irodalom

X.1. Túrkeve önfenntartó múltja

Bellon Tibor: A mezővárosi szerep gazdasági háttere, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Fazekas Mihály: Túrkeve története a XIX. században, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Örsi Julianna: Túrkeve története a XVIII. században, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Pálóczi Horváth András: Túrkeve története a honfoglalástól a török idők végéig, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Sallai R. Benedek: Kirándulások Túrkeve környékén, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2000., Túrkeve

Somogyi Sándor: Fejezetek Túrkeve történeti földrajzából, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Szabolcs István: Túrkeve talajviszonyai és a víz szerepe a tájban, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Szabolcs István: A Tiszántúli vízszabályozások és következményeik különös tekintettel Túrkeve talajaira, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

Szilágyi Károly: Túrkeve a XX. század első felében, Túrkeve Földje és Népe, monográfia-kötet, 1992-2002., Túrkeve

X.2. Tájgazdálkodás

Ángyán József: Agrárkoncepciók Az Unióban És Itthon

X.3. Természetvédelem

Bíró Mariann és Széll Antal: A Dévaványa-Ecsegi puszták és környékük botanikai, madártani, tájtörténeti és általános természetvédelmi felmérése és értékelése, a hosszú távú kezelés alapozó kutatása, Dévaványa 1999.

Kelemen Judit szerk.: Irányelvek a Füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez, Budapest 1997., TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 4.

Borhidi Attila és Sánta Antal szerk.: Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól, Budapest 1999., TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6.

V. Sipos Julianna és Varga Zoltán: Az égetés mint természetvédelmi kezelés lehetőségei és korlátai gyepterületeinken (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Horváth Róbert: Akácirtás a Szatmár-Beregben (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

X.4. Ürgetelepítés

Standovár Tibor - Richard B. Primack: A természetvédelmi biológia alapjai Nemzet Tankönyvkiadó, Budapest 2001.

Aradi Csaba: Természetvédelmi gyakorlat és konverzációbiológia: a kutatás szerepe a gyakorlati természetvédelemben Előadás és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Márkus Ferenc: Gerinces állatfajok visszatelepítésének természetrajza Magyarországon (Előadás és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Váczi Olivér, Boros Tamás és Altbäcker Vilmos: Ürgetelepítés sikerességét befolyásoló tényezők (Előadás és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Bajomi Bálint: Kékcsőrű réce: a sikertelen visszatelepítésből levonható tanúságok (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Bozsér Orsolya: Az eurázsiai hód Castor fiber visszatelepítésének módszere és gyakorlata, valamint várható hatásai (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Gergely Hajnalka, Szabó György és Oborny Beáta: Populációk terjedése fragmentált élőhelyen - szimulációs modellel (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Koósz Barbara és Altbäcker Vilmos: Az ürge (Spermophilus Citellus) táplálékválasztása eltérő kezelésű élőhelyeken (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

Németh István, Luis Rios és Altbäcker Vilmos: A közönséges ürge (Spermophilus Citellus) hímek szaporodási viselkedésének vizsgálata (Poszter és absztraktkötet, I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2002., Sporon)

X.5. Egyéb felhasznált irodalom

Dr. Radó András és Dr. Réthy István: Üzleti Kommunikáció - Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös

Barát Tamás: A PR. szerepe a civil - non-profit - szervezetek életében

Geomédia  Szakkönyvek, Piac és elemzés (2000): A fenntatható turimus Geomédia Rt.

http://www.tgi-q.hu/hu/varroda/kezdetektol.htm

http://zeus.szif.hu/ejegyzet/ejegyzet/kommunik/fejezet1.htm

http://www.hnp.hu

http://www.matud.iif.hu

http://www.sulinet.hu

http://www.mme.hu

Györffy István: Nagykunsági krónika Nagykunsági füzetek 4.(1984)

Mucsi Imre (1997): Juhtenyésztés és -tartás Mezőgazda kiadó

Marosi Sándor dr. (szerk.): Magyarország Kistájainak katasztere (MTA, 1990)

Mucsi Imre (1997): Juhtenyésztés és -tartás Mezőgazda kiadó

Bodó Imre :Régi magyar háziállatfajtáink Magyar Tudomány, 2001/5

Váczi Olivér & Altbäcker Vilmos: Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése ELTE Etológia Tanszék, Göd

Báldi, A, Csorba, G. & Korsós, Z. (1995): Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere. Magyar Természetudományi

Múzeum, Budapest. pp. 59.

Kis, J., Váczi, O., Katona, K. & Altbäcker Vilmos (1998): A növényzetmagasság hatása a cinegési ürgék élõhelyválasztására.

Szitta, T. (1996): Ürgetelepítés. Madártávlat. III (3): 5-7.

Váczi, O., Altbäcker, V. Füves repülõterek ürgeállományának felmérése, Természetvédelmi Közlemények 8.

Váczi, O., Katona, K., Altbäcker, V. (1996): A bugacpusztai ürgepopulció tér- és idõbeli mintázata. Vadbiológia, 5: 141-148.

Tartalomjegyzék