Alapvetés 

A Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program komplex módon próbálja a kistáj sajátos természeti, társadalmi problémáit orvosolni.
Ehhez filozófiánk szerint olyan ágazatilag egymásba integrált, táji adottságokat figyelembe vevő egymásra építkező rendszerre van szükség, ami a táj és a település-fenntartás céljait leginkább szolgálja önsegítő módon, hosszú távon. Ebből adódóan a megoldási javaslatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, azok egymásra épülve, egymás részeként akár egymás céljait, elemeit megvalósítva valósulnak meg, tehát minden eleme, része mindennek.