Tájrehabilitáció

Célok:

Az ember formálta táj sokféleségének, fenntartása
biodiverzitás-védelmi és tájkép fenntartási célok
megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt táji
formák visszaalakítása.

Elemek:

 • vizes élőhely fejlesztés (rizsföldek és/vagy halastavakkal
  történő fenntartható gazdálkodási módok alkalmazása),
 • vizes élőhelyeken vadászati lehetőség biztosítása stb., erre
  épülő vízi élettérre támaszkodó gazdálkodás újbóli
  meghonosítása
 • emellett a már meglévő adottságok jobb kihasználása pl.
  ártéri gazdálkodási módszerekkel, extenzív gyümölcsössel
 • holtág rehabilitáció terv kivitelezése, vízgazdálkodási
  gyakorlat fejlesztése, helyi „hálaadás” biztosítása,
 • idegenforgalmi célokból történő fenntartható gazdálkodás
  pl. horgászhelyekkel stb.
 • erdőtelepítések megvalósítása szántóterület felvásárlással,
 • erdőgazdálkodási tevékenységek fejlesztése
 • a tájhasználati elemekkel a gyepek „természetes”
  tájképi elemek védelme (gémeskutak, kunhalmok)