Alapelvek 

  • Önfenntartó helyi társadalommal természetvédelem nélküli természetmegőrzés a cél a fenntartható fejlődés valódi alapelveinek megvalósulásával.
  • Vissza nem térítendő támogatások igénybevétele a program lebonyolításához nélkülözhetetlen, de a fenntartásnak mindenképp önfenntartó módon, önálló gazdálkodással kell megvalósulnia.
  • A programelemek között semmi nem ütközhet a környezet- és természetvédelmi alapelvekkel, mert a természeti erőforrások fenntartása a záloga a program célkitűzések megvalósulásának.
  • A program széleskörű együttműködéssel, a helyi társadalom bevonásával valósul meg.
  • A program minél inkább konzultatív eszközökkel, de nem kompromisszumos megoldásokkal valósul meg már a tervezési folyamattól kezdődően.
  • A célfeladatokhoz tudatosan nem tettünk jelenleg jól működő ágazatokat, így csak a problémás, hiányos feladatokra mutat rá.