Túrkeve bemutatása

  Túrkeve több mint 700 éves történelme során számos hányattatásnak és felemelkedésnek volt helyszíne. A török pusztítások, a „futás” ideje, majd a környékbeli elpusztult településekből való visszatelepülés tette egykoron a táj meghatározó városává. Volt kihalt falvacska, volt tizenhatezres mezőváros, „redemptus” nagykun település, majd emlékezetesen az első termelőszövetkezeti város.

  A Berettyó egykori árvizeinek köszönhetően végtelen mocsárvilág, és az árvízmentes hátakon kialakult puszták sokasága alakította ki a két meghatározó foglalkozást: a pásztorkodást és a pákászkodást.
A pákászkodás és a gyűjtögető életforma utolsó megjelenése volt Európában, ami fennmaradt egészen az 1800-as évek végéig, amikor „vérét vették” a rétnek, azaz elvégezték az, azóta is meghatározó jelentőségű tájátalakítást, a folyóvíz szabályozást.

  Számos nemzetközi és országos híresség között innen származnak a Korda fivérek, a Finta testvérek, és itt gyerekeskedett Balogh János akadémikus is.
Ma egy fejlődésben megrekedt kisváros az Európai Unió perifériáján, melynek kiutat az összefogáson alapuló együttműködés jelenthet.

  Túrkeve, Kisújszállás, Karcag határában három táj találkozik, a Nagykunság, a Nagy-Sárrét és a Hortobágy.
A sajátos vidék az egykori kiterjedt mocsárvilág lecsapolásával kezdődően alakult emberkéz által formált tájjá. A Tisza folyó hullámterében megmaradt ligeterdők, a holtágak, a Hortobágy- Berettyó folyó ősi, szabályozatlan medre, a kiterjedt szikes puszták számos ritka természeti értéknek nyújtanak otthont.

  A túzok, Európa legnagyobb termetű röpképes madara ezen háborítatlan pusztákat lakja, az ugartyúk a szikes puszták ritka fészkelője. A pompás tollazatú szalakóta a füves élőhelyek szélein húzódó fasorokba rakja fészkét.
A vízpartokon a virágkáka és sárga nőszirom virágpompája, a holtágakon a fehér tündérrózsa és vízitök színes kavalkádja nyűgözi le a látogatót.
A mesterséges, emberkéz által létrehozott élőhelyek, mint az arborétumok, halastavak szintén gazdag, meglehetősen sokszínű élővilággal rendelkeznek.

  Térségünk varázslatos és egyedülálló természeti jelensége a nyári
tiszavirágzás, melyet a Tisza folyó páratlan szépségű partján, ritkán a Hortobágy-Berettyó folyó néhány szakaszán is megcsodálhatunk.