Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Történet fülesbaglyokkal


Néhány hete vettük észre, hogy egy erdei fülesbagoly ül a borostyánnal benőtt öreg szilvafa, kilátónak megfelelő, korhadt ágán. A fa alatt beszélgettünk, kávéztunk, és a gyerekek is ott zsibogtak, de a bagoly nem zavartatta magát, se tőlünk, se a gyerekek által mozgásba hozott almafától, ami szinte súrolta virágos ágaival. Később fedeztük fel a párját, a félig kész szarkafészekben, az egyik fenyőfán. A szarka új fészket épített magának egy fenyővel arrébb. Házunk teraszáról figyelhettük a szilvafán őrködő és a fészekben ülő fülesbaglyot is, de a szarka hangos, lázas munkálkodását is. Alkonyatkor a hím elindult vadászni, alacsony röptével a közeli mező felé szállt, ami pockok, egerek gazdag lelőhelye. A fenyő felől gyakran hallatszottak szuszogásnyi "hú"- k, a nőstény hangjai.
Az egyik délelőtt a fészek gallyai között különös kis, szőrös gömböt véltünk látni, és néhány napra rá már teljes egészében mutatta magát egy pislogó bagolyfióka.
Hamarosan jelentős változás történt: az anyabagoly kiült a fészek szélére, és csak ritkán, rövid időre telepedett vissza. Minden tojás kikelhetett, de a fiókák számát nem is sejthettük. Már két bagoly figyelt bennünket, a teraszajtó nyitására oda fordult a hím a szilvafáról, és a nőstény a fészke széléről. Az ismerősöknek boldogan mutogattuk őket, mert bár a rengeteg fa, a számos örökzöld, a dús borostyános eddig is sokféle, fajta madárnak volt otthona, de itt fülesbagoly az idén költött először.
Hirtelen jött a baj. A meleg előnyár után lehűlt a levegő, erős szél támadt, és alaposan megtépázta a kert fáit. A fenyő fölső, vékony ágai nem tartották elég erősen a fészket, az alsó része leszakadt. Négy fióka szerencsétlenkedett a fa alatt, a legalább hatméternyi magasságból lehullva, az ötödik kisbagoly az egyik alsó ágon pihegett. A legkisebb alig volt nagyobb, mint egy frissen kelt kiscsirke. A legnagyobb fióka eltotyogott a fenyőfától, szárnyain toll is volt, nagyokat klaffogott a csőrével. A fenyő hegyén, a félbeesett fészek mellett a két nagy bagoly huhogott kétségbeesve. Legalábbis azt hiszem, úgy...
Semmiféle gyakorlatom nincsen állatmentésből, de azt láttam, itt azonnal cselekedni kell. Egy erős karkosárba raktam őket, a hideg szélre, a vacogó picikre való tekintettel a kezem ügyébe eső első ruhafélét raktam az aljára, ami történetesen a lányom kedvenc sálja volt. Hálásan bújtak egymáshoz, a sál rejtekébe.
De hogyan tovább? Elképzelésem sem volt arról, hogy mit lépnek a bagolyszülők, visszafogadják-e a kicsiket? Mindenesetre kesztyűben szedtem össze őket, hogy ne érezzék meg rajtuk az emberszagot.
Az agyam villámgyorsan olyan ismerős után kezdett kutatni, akinek van tapasztalata bagoly-ügyben is. Mert természetesen, vészhelyzetben még mindig nem jut eszembe a legkézenfekvőbb megoldás: az internet. Akiket felhívtam, azokkal nem volt szerencsém, nem tetszett az ajánlatuk: elvinnék őket fölnevelni. Erre magam sem szívesen vállalkoztam volna, bár nagyon csábító volt a majdani, szelíd baglyokat elképzelni, amint a vállamra szálnak. De a természetben a helyük, ha megoldható. Telefonálgatás közben a Hét Napban lapozgattam, és nem akartam hinni a szememnek, amikor a május első hetében megjelent szám 27. oldaláról egy szakasztott olyan fülesbagoly nézett rám, mint amilyen (öttel szorozva) a gondjaimat is okozta! Elolvastam a cikket, gondoltam, hogy amíg okosabb nem leszek bagoly-ügyben, jó kiindulási alap a benne talált néhány információ is.
A kertben nagy lett a zsivaj, felbolydultak a szarkák, a vadgalambok is, a két nagy bagoly le-fel röpdösött a fenyő és a szilvafa között. Gyorsan döntöttem, visszarakjuk a kicsiket, kosarastul, aztán meglátjuk, hogy mi lesz később. A döntést azonnali cselekvés követte. A férjem a három méteres létrát neki támasztotta a fenyőnek, a kosár fülére egy vastagabb kapcsot hajlított drótból, erős madzagot kötött rá laza karikába, a madzagot egy, végén behasított léc hasítékába húzta. A léccel, a végén himbálódzó kosárral, a benne csattogó nagyobb fiókákkal, és a remegő kicsikkel, a fölötte egyre vészesebben huhogó két nagy fülesbagollyal, elindult a létrán. A legfelső fokán, egyik kezével kapaszkodva a fenyőágban, másik kezében a lécet amilyen magasra csak tudta emelni, a drótkampó segítségével sikerült alig fél méterrel az eredeti fészek alá helyezni a kosarat. Amikor az biztosan függött, a lécet egyszerűen lehúzta, a kosarat tartó madzag kicsúszott a hasítékból. A hím ekkor elröpült, a nőstény izgatottan keringett a kosár körül, reméltük, hogy idővel a fiókák iránti aggódása legyőzi az idegen tárgytól való félelmét.
A siker öröme elmaradt, mert az egyik, már szárnyacskáit mutogató, totyogó fióka felkapaszkodott a kosár szélére és gondolkodás nélkül a legközelebbi ágra ugrott. Ráadásul a sálat is elfelejtettem kiszedni, és levelekkel, hasonlóval pótolni! Dehogy a sálat sajnáltam! A feketedő égalja rádöbbentett, hogy a sál amekkora jótétnek tűnt a szinte csupasz fiókákkal kapcsolatban, amíg a földön voltak a kosárban, akkora ökörség a továbbiakra nézve! Csak növeli a nagy bagoly ellenérzését, és ami a legrosszabb, ha eső esik, jól megszívja magát vízzel, és befellegzett a benne lakóknak!
Hogy jelenlétünkkel ne rontsuk a helyzetet, otthagytuk a fenyőt, az ágon billegő picivel, a mellette tüsténkedő naggyal, aki ettől kezdve egyáltalán nem izgatta magát a kosáron, se annak lakóin, legalábbis úgy látszott, hogy anyai ösztöneit kielégíti az egyetlen fiókájával törődés. Rá akart ülni, terjesztgette szárnyait, szerintem riadt „hu” –kat , de a bagolykommunikációban lehet, hogy éppen nyugtatót, hallatott. És végre, amivel kezdenem kellett volna, eszembe jutott, hogy az interneten nézek utána, általában a fülesbaglyoknak, és reméltem, hátha találok valami idevágó dolgot is...
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület honlapján, a http://www.nimfea.hu/aktualis/050424.htm oldalon található cikk éppen két, erdei fülesbagoly mentési akcióról szólt. Rájöttem, a sálat kivéve, nagy hibát nem követtem el.
Néhány órával később a fenyőn még mindig változatlan volt a helyzet. A fióka miért is ment volna be magától a fészekbe? Az anyja továbbra is vele foglalkozott. A férjem részéről lezárt volt a mentés, de engem nem hagyott nyugton a sál és az ágakon különcködő fióka, elhatároztam, felmászom a sálért, és a fiókát berakom a kosárba. Gyerekkoromban semmit nem tett a fára mászás, de az sajnos harminc év és plusz húsz kg távolságából már alig látszott. Indulásra készen voltam éppen, amikor hazaérkezett az egyik lányom, aki a létrát se használva, macskaügyességgel kapaszkodott fel a sűrű fenyőágak segítségével. Néhol ujjnyi vastag, vagy inkább vékony, ágakra lépve. Nem számoltunk a nőstény bagollyal. Egyáltalán nem díjazta terveinket, vészes hangja, támadó kinézete közvetlenül a cél előtt elbizonytalanította a lányomat, és sürgősen lemászott. Közben megérkezett a hím is. Az addig hosszúkás, szelíd arcok egészen kerekké váltak, és a felduzzasztott tollruha megháromszorozta termetüket, de a hangok is magukért beszéltek, tehát kénytelenek voltunk mégis érteni bagolyul, és visszavonulni. Öt percre.
A közeledő borulás leküzdette velem tériszonyomat, félelmemet, kesztyűt húztam, és én már a létrát használva villámgyorsam felmásztam annak végéig, majd onnan az ágakon tovább, hogy a fiókát berakjam a kosárba, a sálat kidobjam onnét. A bátorságom annyira volt elég, hogy a makacs kisbaglyot megfogjam, kosárba tegyem, de a két nagy mindenre elszánt viselkedése a sál kiszedésében megakadályozott. Az időhúzásban a fióka is ludas volt, mert bár a kesztyűben nem tudott megkapaszkodni, a pulóverom ujjában már igen, és addig nem is sikerült megválnom tőle, amíg a kapaszkodó kezemet is fel nem szabadítottam úgy, hogy átöleltem a fatörzset, majd a már szabad kezemmel leszedtem a másikon, már a vállam felé tartó makacs kölyköt. Kosárba a bagoly, majd gyors leereszkedés következett. Még le sem értem, a kicsi ismét ugyanott ült, az ágakon, mint előtte. A szülőknek viszont végképp elegük lett belőlem.
Maradt az éjszakában reménykedés. Annyi dolog megoldódik, amíg alszunk, talán ez is. Feladtam. Még kétszer, de már nem a baglyok miatt, jelentem meg az alkonyi kertben, és abban a pillanatban, amint észrevettek, ugatáshoz hasonlatos, ellenséges hangon, felborzolt tollazattal "köszöntöttek" a nagyok. A kicsi, messziről és félszemmel is láttam, boldogan pöffeszkedett az örökzöld ágán, de már egy méterrel a kosár alatt. Reménytelennek látszott, hogy fölfelé képes lesz... és nem hagyott nyugton a kisördög, tudván, hogy este már a bagoly az úr, minden tiltakozásuk ellenére feltrappoltam a létrán, a kis rebellist megsimogattam, majd a kosárral párhuzamos ágra lódítottam.

    Korán ébredtem, az első pillantásom a kertre volt, még mindig nem esett az eső, az éjjel borongósan, de szárazon múlt el. Álomtól bódultan mentem a fenyő alá, és ott minden reményem szertefoszlott. Az ágon ült a fióka, éppen azon, ahová utoljára tettem, mellette békésen a nőstény, amikor meglátott, egy csendes, szelíd "hu" volt a köszöntése. A szilvafáról meghallottam a hím hangját is. Minden békés volt, nyoma sem volt az előző esti harcias magatartásuknak. Már-már elkönyveltem, hogy a kosarasok magukra lettek hagyva, amikor valami sötét, hosszú dolog vonta magára a figyelmemet: a sál! A kosárból csüngött kifelé, szinte teljes hosszában! Tehát mégis foglalkoztak a fészeklakókkal is, és elképzelni sem tudtam, miként cibálhatták ki a bagolyszülők a számukra idegen, és haszontalan kelléket, és hogy nem sikerült teljesen, biztosan a kosár kiálló részének köszönhető, amiben megakadt az. Jóleső érzés volt, hogy e felől legalább nem kell aggódni. Az eső viszont éppen akkor kezdett csapkodni, és elhatároztam: lehozom a szólóban ücsörgő kicsit, fölnevelem külön, a nősténynek csak lesz annyi bagolyesze, hogy a picikhez ül, és nem hagyja, hogy az eső áztassa őket. Mire felöltöztem, már szakadt az eső. És a fa alá érve volt mit látnom! A nősténynek épp csak a hegyes fülei látszottak ki a kosárból, a kicsi pedig sehol nem volt! Betornázhatta magát végre, a többihez. Le nem eshetett, mert akkor megtaláltam volna. A kosárból nyugodt, halk hu - k jelezték, a nőstény tudja, hogy már megint a fa alatt izgulok, hülye emberként, fölöslegesen aggodalmaskodva...

   A helyzet azóta is változatlan, a hím a szilvafán, a nőstény a kosárban, vagy a szélén, néha látjuk a kicsik némelyikét, a mesterséges fészek szélén billegni, de azóta egyszer sem jött ki az ágra különcködni egyik sem. A sál továbbra is ott lengedezik, de a kosár biztonságban, nem hiszem, hogy van az a szél, ami kifordítaná. Az öreg fülesbaglyokon nyomát se látom, hogy neheztelnének ránk az elszenvedett zaklatásokért.

Nagy Farkas Dudás Erika 

Vissza a lap tetejére

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -