English

Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma már tudjuk, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik szektorra, a civil társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre.

Maga a demokrácia, mint görög szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom többsége által kinyilvánított akarat érvényre juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a társadalmak fejlődésével maga a demokrácia is - mint társadalmi rend - fejlődött, így mára elérte - ha csak elvi szinten is - hogy nem csak a többség, de a kisebbség, akaratát is érvényesíteni tudja a többséggel szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a mindenkori kormányhatalommal szemben.

Tehát a közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok megvalósítása, védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az államtól elkülönülve, autonóm módon kell, hogy működjenek, ám ezek a formák mindenkor, a demokrácia fejlődésével és átalakulásával együtt újra át és át kell, hogy értékelődjenek.

A fenti elvet követő módon az Alapítvány a civil szervezetek és civil társadalom támogatásával és szervezett programjaival azt szeretné elérni, hogy stabil szociális háttérrel rendelkező, környezetkultúrára és művészetek iránt fogékony régió jöjjön létre hazánk eme régiójában.