Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Nimfea tanulmánykötetek


SALLAI R. BENEDEK: Miért rossz a karcagi kistérség környezetvédelmi programja ?...

   Vannak elvek, és tények amelyek tisztázása egy ilyen esettanulmány esetében elsődlegesen fontosak.
Tény az, hogy a tanulmány tárgya, a környezetvédelmi program valódi. Ebből adódóan a vélemények is valódiak, mint ahogy az elfogadás körülményei is megtörténtek. A személyek és események szintén valódiak, ahogy az egy esettanulmány esetében illik.

Bírálni fogjuk a programot, rámutatunk hibáira, az a célunk, hogy okítsunk másokat az itt átélt hibák alapján, és tapasztalatként tudják felhasználni e tanulmány anyagát.

Fontos elv továbbá az, hogy nem akarunk konstruktív kritikai észrevételeinkkel megbántani senkit, sem az érintett képviselőket, sem az érintett önkormányzatot, legfőképpen nem a programot készítő céget. Hisszük, hogy az általunk felvázolt problémákkal mások elkerülhetik azokat a hibákat, amelyekbe itt belesétáltunk. Hisszük, hogy jellemző, mondhatni típusos hazai történet zajlott le ennek a programnak az elfogadása kapcsán, ami rámutat egy döntéshozatali-rendszer hibáira is, az önkormányzatiság veszélyeire is, és legfőképpen a környezetvédelmi programok haszontalanságára - környezetvédelmi szempontból.

Reméljük, haszonnal tudják majd forgatni e kötetet.

Sallai R. Benedek

Túrkeve, 2003. január 21.


Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék
A szerkesztő előszava
I. ELŐHANG
Történet egy környezetvédelmi programról
Én a képviselő…
Miért Túrkeve ?
Miért környezetvédelem ?
Mivel is lehetne foglalkozni környezetvédelmi témában
A program előkészítése, a döntés
Benyomások a programról
Szereplők az esettanulmányban
A Bizottsági ülés
Bizottsági állásfoglalás
A testületi ülés
II. A PROGRAM BEMUTATÁSA
Bevezetés
1. A környezetvédelmi program készítésének célja és alapelvei
2. Környezeti állapot felmérése
3. Kistérségi környezeti swot analízis
4. Az elérni kívánt célok
5. Környezetvédelmi prioritások
6. Környezetvédelmi feladatok
7. A program megvalósítás finanszírozási lehetőségei és forrásai
8. A környezetvédelmi program megvalósításának eszközei
9. A környezetvédelmi program hatálya és végrehajtásának szervezete
10. Utószó
Táblázatok
III. VÉLEMÉNYEK
Elöljáróban…
A Hulladék Munkaszövetség álláspontja a Karcagi kistérség és településeinek környezetvédelmi programjáról
Készítette: Privigyei Csaba, Hulladék Munkaszövetség
A szolnoki Keviterv Akva Kft. által, a Karcagi kistérség és számára összeállított környezetvédelmi program kritikai értékelése
Készítette: Tóth Tamás, Nimfea Egyesület
Észrevételek a Karcagi kistérség Környezetvédelmi Programjához
Készítette: dr. Kalas György, Reflex Egyesület
Zárszó
Tapasztalatok
Fő hibák
Kik hibáztak ?
A lokalizáció globalizációja ?
IV. Javaslatok
Végszó…
A környezetvédelmi programról
Kötelezettségek
Helyi igények és lehetőségek
Hazai és nemzetközi elvárások
Környezetvédelmi alapelvek
A legfontosabb alapelvek a következők:
Környezetünk, mint komplex ökológiai rendszer
Akcióprogram lépésről lépésre
Helyi környezeti akcióprogramok
Prioritások megfogalmazása
Állapotértékelés ok-okozati összefüggéseik tükrében
Érdekcsoportok bevonása és partneri kapcsolatok
Mit tartalmazzon az állapotjelentés?
Állapotjelentéstől a programig
Megoldási alternatívák és erőforrások
Programépítés és végrehajtás eszközei
Indikátorok, fejlesztésük és alkalmazási területeik
Helyi programokat támogató források
A források feltárása
Integráció az egyes ágazatok között
Az NKP alapelvei
Köszönetnyilvánítás

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -