A szervezõkrõl Az OT tervezett programaj A résztvevõkrõl Az OT támogatói Az OT-k története 1991-tõl Várjuk javaslataitokat az OT-vel kapcsolatban Elérhetõségeink

 

Eddig beérkezett beszámolók és szekciótervek

A fenntartható fejlődés Rio+10 szekció részletes
állásfoglalás tervezete:
Word formátumban,
illetve Adobe PDF formátumban

 

Beszámolók

Lajtmann Csaba:
Beszámoló a Kac közcélú “a” – környezetvédelmi cél – keretében végzett tevékenységről
A bizottság a 2001-es esztendőben 3 ülést tartott (a munkatervben 4 szerepelt), ezek közül az első, alakuló találkozót 2001. április 17-én a delegálás előtt tartották, melyen értelemszerűen nem állt módomban részt venni. Az “a” keretösszege a közcélú keret 17,5%-a, azaz 630 460 600,- Ft volt – amelynek 51%-ára hirdettek meg nyílt pályázati felhívást, míg a fennmaradó 314 millió forintot a minisztérium belső felhasználási terv alapján osztotta szét.

A bizottság második ülésén a kiírásra beérkezett pályázatokat “értékeltük”. A tervezett július elejei időpont helyett az ülést szeptember 17-én tartottuk. A beérkezett pályázatokat külső szakértők bevonásával előzetesen értékelték. Sajnos a pályázatokat – melyből több száz volt – érdemben megismerni nem állt módomban, a minisztérium a meghívó és az ülés közti időben – 3 napban – egy alkalmat tudott ajánlani, amikor felmehetek és betekintetek a pályázatokba. Így egy táblázat alapján, ahol a pályázó, és pályázat adatai mellett egy pontszám – 0-100-ig – szerepelt csak, kellet döntenem. Igaz a táblázatban szerepelt egy “bírálati vélemény” oszlop is, amelyet a bírálók csak olyan, érdemileg semmitmondó közlésre használtak, mint: “A saját rész igen magas, a cél helyes” vagy “Az akció szakmai felügyelete fontos”.

A fentiekből is kiderül, hogy az ülésen, mint a civil szervezetek képviselője, inkább csak asszisztáltam a munkához, próbálva szem előtt tartani a civilek pályázatait. Civil szervezetek elsősorban a kiírás 6. pontjára – Környezetvédelemmel kapcsolatos akciók és szakmai rendezvények, tanulmányok támogatása – pályáztak. Mivel az e célra beérkezett pályázatok nem merítették ki a hozzá rendelt keretösszeget, így az összes értékelhető pályázatot 100%-ban támogattuk, így a civilek összes pályázatát is. (Az “a” keret kiirásában új elemként jelent meg ez a pályázati lehetőség, valószínűleg ez az oka annak, hogy nem érkezett túl sok pályázat) Pár civil pályázat érkezett még a keret egyéb pályázati felhívásaira, amelyeket a bizottság a szakértők által adott pontszám alapján (többnyire nem) támogatott. Az általam ismert civil szervezetek próbáltam értesíteni a bizottság döntéséről.

A bizottság harmadik ülését október 3-án tartottuk, amikor a bizottság a következő évi pályázati felhívásról, illetve az előző ülésen függőben maradt ill. a szeptember 30-ig beérkezett pályázatokról döntött. A pályázati keretnél a bizottság úgy határozott, hogy az OKKP – Országos Környezeti Kármentesítési Program – önkormányzati programjainak támogatása ne az “a” keretből történjen. (Erre a pontra egyébként a 2001-es esztendőben egyetlen pályázat sem érkezett.) Az ülésen kértem, hogy a 2002-es pályázatoknál a külső szakmai bírálók a bizottság által is használható értékelési rendszer alapján bírálják a pályázatokat, amely több szempont alapján is értékeli – és nem csak pontszerűen – a pályázati programokat.
Az Országos Találkozó jelölését megköszönve, várom az “a” keret tevékenységeivel kapcsolatos kérdéseket. 2002. január 15.


Köszörűs Zoltán

Kedves Zöld Barátaim - vagy ahogyan helyesen, újabban egyre többen mondják a mozgalomban - Harcostársaim !

 Nevem Köszörűs Zoltán.

A Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok és lassan egy évtizede a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör aktivistája, programvezetője. 

2001-ben az OT-n az un. “Cédrus Bizottság”- ba választottatok meg és az elkövetkezőkben erről a bizottságról, az itt folyó munkáról, annak értelméről, problémáiról szeretnék beszámolni.

Engedjétek meg, hogy beszámolómat az alapokkal kezdjem, hiszen valószínűleg többen csak nagyvonalakban tudják miről is van szó. A bizottság pontos neve Környezetbarát Termék Minősítő Bizottság.

Az emblémát tervező művész szerint a címer(logo)növény kocsánytalan tölgy, amely őshonos Magyarországon, és a mesebeli “életfa” fajtája. Emlékeztet kicsit Csontvári cédrusára, de nem az, hanem tölgy.

A világon először 1977-ben a Németországban jött létre környezetbarát termék minősítő szervezet. Az NSZK után Kanada, Japán, Norvégia, Svédország, Ausztria, Franciaország hozott létre hasonló minősítő-tanúsító rendszert. Az utóbbi években a világ minden táján egymás után alakultak a nemzeti tanúsító intézmények. Az Európai Unió 1992-ben hozta létre a saját egységes terméktanúsító rendszerét.

A környezetbarát minősítés és tanúsítás Kht. által deklarált célja:

 • a környezet iránti felelősségtudat erősítése,
 • a gyártók forgalmazók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező termékek és eljárások bevezetésére, illetve a

 • fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról.

Az életútelemzésen alapuló minősítő-tanúsító rendszer bevezetésével megszűnt a lehetősége a terméken, termékismertetőben, reklámban megjelenő önkényes tájékoztatásnak és kiküszöbölhetők a környezeti tulajdonságokkal kapcsolatos eddigi bizonytalanságok, félreértések. Nem folytatható az az ellentmondásos gyakorlat, melyben az érdekelt gyártó vagy forgalmazó saját maga - esetleg elfogultan vagy nem minden szempontból megalapozottan - minősíti “környezetbarátnak” a termékét.

A minősítő-tanúsító rendszer jogi alapja a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet.

Magyarországon a termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát jellegét a “cédrus” védjegy tanúsítja. A tanúsító rendszert működteti és a védjegyhasználat engedélyezését végzi a KöM 100%-os tulajdonában lévő, fentebb említet Társaság.

Pályázni lehet a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a Társaság részére bejegyzett, oltalom alatt álló
"Környezetbarát Védjegy" használati jogának meghatározott időre történő megszerzéséért.
A védjegyhasználat jogát legalább 1 és legfeljebb 4 éves időtartamra lehet megszerezni. Az időtartam lejárta után - esetleg időközben az új ismeretek miatt megváltozott feltételek mellett – egyszerűsített eljárás keretében meghosszabbítható a védjegyhasználati jog.

A jelentkezés, elbírálás, egyéb ügymenet leírása még további hosszú oldalakat venne igénybe, melyet elektronikus formában el tudok küldeni az érdeklődők számára!!!!

MINŐSÍTÉSI FELTÉTELRENDSZEREK a következő termékekre vannak érvényben illetve vannak kidolgozva.

 • Hulladékpapír és egyéb hulladék felhasználásával készült papíripari termékek
 • Mechanikus vagy levegő működtetésű kozmetikumok, testápolók és légfrissítők
 • Ártalmas anyagokat nem tartalmazó fékbetét és tengelykapcsoló betét
 • Monoetilén-glikolt nem tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék
 • A csomagolóanyagokra és eszközökre vonatkozó általános követelmények
 • Hulladékok felhasználásával készült szervetlen építőipari kötőanyagok

 • (általános feltételek)
 • 5-10 liter űrtartalmú nyíltrendszerű vízmelegítő készülékek
 • Környezetbarát fűrészgéplánc kenőolajok
 • Háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek
 • Mono-etilénglikolt nem tartalmazó szintjelző folyadékok

 • Személygépkocsikra utólagosan felszerelt katalizátorok
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek (általános feltételek)
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez
 • Elektronikus telefonközpontok
 • Környezetbarát takarítás
 • Takarítás mikro-szálakból készült textíliák alkalmazásával
 • Biológiailag gyorsan lebomló hidraulika-folyadékok
 • Zárt, közepes belső hőmérsékletű (O-8oC) kereskedelmi hűtőkészülékek
 • Energiatakarékos fűtőtestszelepek
 • Takarítási célokra használható mikro-szálakból készült textíliák
 • Zárt rendszerű, nyomás alatti üveg és műanyag szódás palack
 • Fa építőanyagú zajárnyékoló falak
 • Műanyag csatornaaknák
 • Természetes alapanyagokból készült seprűk
 • Konvekciós fűtőkészülékek (radiátorok, konvektorok), gázfűtő-készülékek
 • gázkonvektorok) és ezek légnedvesítő tartozéka
 • Gyapjú - len ágynemű
 • Kiegészítő feltételek a "Gyapjú-len ágynemű" feltételrendszerhez poliészter alapszövet esetén
 • Kőolajjal, kőolaj-származék(ok)kal és/vagy hulladékká vált kőolaj termék(ek)kel

 • szennyezett talajok tisztítása enzim-kompozíciókkal katalizált biológiai lebontás útján
 • Természetes alapanyagokból készült ágybetét
 • Savas ólomakkumulátorok hasznosítása (Begyűjtés, feldolgozás, forgalmazás)
 • Bitumenes kötőanyagú új útburkolatok, illetve fenntartásra szolgáló útpálya-szerkezeti rétege

 • Kenőolaj és kenőolaj-ipari termékek súrlódás és kopáscsökkentő adalékai
 • Települési szilárd hulladékból és/vagy szennyvíziszapból előállított komposzt

Ezen feltételrendszerek írott változata elektronikus formában birtokomban van, melyet szívesen az érdeklődők rendelkezésére bocsátok!!!

A “Környezetbarát Védjegy”-et odaítélő és a termékcsoportokra vonatkozó feltételrendszert a bizottság bírálja el, melynek tagjai minisztériumokon kívül az ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a Gazdasági Érdekképviseletek, stb.

Az általánosságok után lássuk a mandátumom alatt történteket. Évente 5-7 bizottsági ülést szoktak tartani. Megválasztásom óta 2001-ben 3 ülés volt.

2001. június 20.

2001. október 29.

2001. december 19.

Az első ülés anyagával megkaptam a 2001. Március 7-i ülés jegyzőkönyvét is, mely alapján akkor a következő napirendi pontok voltak:

 1. A minősítési feltételrendszer kidolgozásának eljárásrendje

  A napirend lényege, hogy folyamatban van a 29/1997.(VIII.29.) számú KöM rendelet felülvizsgálata.

  Egyebek mellett fontos, hogy “új terméknek vagy szolgáltatásnak a minősítési körbe történő bevonására bárki (magánszemély, hatóság, gazdálkodó, civil szervezet stb.) javaslatot tehet, melyhez indoklást is mellékelni kell.

 1. “Háztartási hűtő- és fagyasztókészülékek” című minősítési feltételrendszer felülvizsgálata
 2. Fontosnak tünő kérdés:

  “A bizottság a készülékek energiafogyasztásának felső határát a 75%-os effektív index értékében határozta meg.

 3. Állásfoglalás a kereskedelmi hűtőkészülékekre vonatkozó feltételrendszerrel kapcsolatban
 4. A kialakult vélemény, hogy a feltételrendszer felülvizsgálata folyamatban van így amíg az be nem fejeződik nem fogadnak el pályázatot.

 5. Feltételrendszerek felülvizsgálata

Pályázói érdeklődés hiányában a következő feltételrendszerek felülvizsgálatát a Bizottság elnapolja:

 • 23. Műanyag csatornaaknák
 • 26. Gyapjú-len ágyneműk
 1. Tájékoztató új feltételrendszerek kidolgozására vonatkozó javaslatokról

“Tűzoltó anyagok- és készülékekre vonatkozó minősítési feltételrendszer tervezet a követjező ülésre lesz kész, akkor tárgyalja a Bizottság.

2001. június 20-i ülés

Napirend

 1. “Tűzoltó anyagok- és tűzoltó készülékek” című minősítési feltételrendszer meghatározása

  Kifogásolás alá esett a tervezetben, hogy a feltételrendszer 4.melléklete alapján függetlenül az oltóanyag minőségétől, olyan konstrukciójú készülékek is környezetbarát minősítést kaphatnak, amely a szokásos mutatókhoz képest minimum 20%-kal csökkentett hatóanyag felhasználásával biztosít azonos hatásfokot (vagyis hamarabb eloltja a tüzet és ezáltal csökkenti a tűz okozta környezeti károkat is.) Noha a BM és az OM képviselője támogatta zt az elvet, hogy a jobb tűzoltási hatásfok olyan jelentős környzeti előnyt (és tűz esetén kisebb károkozást, valamint felbecsülhetetlen értékek megóvását jelenti) amely miatt egy ilyen megoldás érdemes a minősítésre, a Bizottság elvettete a koncepciót.

  Ezután több módon pontosítást kért a bizottság pl. pontosítani kell a habképző anyagok biológiai lebomlását igazoló vizsgálathoz a vizsgált oldat töménységét, szerves halogén anyagokra és a tűzoltás során keletkező mérgező anygaokra vonatkozóan pontosítani kell a követelményeket stb.

 1. A “Monoetilén-glikolt nem tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék” című minősítési feltételrendszer felülvizsgálata
 2. Az Első Vegyi Industria Rt. Védjegyhasználati jogának meghosszabbítása
 3. Téma az un. “Szuperzöld” fagyálló hűtőfolyadék nevű termék védjegyhasználati jogának meghosszabítása a 2-es pontban lévő “Monoetilén-glikolt nem tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék” című minősítési feltételrendszer alapján.

  Bár a termék némileg drágább , mint más termékek a bizottság egyhangúlag elfogadta a termék védjegyhasználati jogának meghosszabbítását.

 4. Feltételrendszerek felülvizsgálata
 5. Sok olyan feltételrendszer van , melyekre vonatkozóan nincs pályázati érdeklődés. A bizottság folytatja azt a gyakorlatot, hogy felfüggeszti ezen feltételrendszerek érvényességét mindaddig amíg újabb pályázó nem jelentkezik az adott témában. Ekkor végezteti illetve végzi el a felülvizsgálatot.

 6. Javaslatok, bejelentések, információk
 7. Dr. Wágner Zsófia ismertette, hogy a jelentkező érdeklődők közül potenciális pályázók 5.1.Napelem, 5.2.Tartálytűzoltó rendszer, 5.3.Polimer beton, 5.4.Villamos áram, 5.5. Porotherm tégla témákban várható.

  1. és 5.4. témákhoz új feltételrendszer kell, ha valaki javasolja. 5.2. 5.3. 5.5. témában nincs akadály.

2001. október 29-i ülés napirendje

 1. Lézer – Holding Kft. védjegyhasználati jogának meghosszabbítása

  A pályázat a “Személygépkocsikra utólagosan felszerelt katalizátorok” témában futott, mely feltételrendszernek megfelelt.

 1. Az Assi Doman, Sturovo (Kappa Obaly Sturovo, a. s. ) védjegyhasználati jogának a meghosszabbítása. Meghosszabbítva.
 2. A Hartmann-Bábolna Packaging Kft. védjegyhasználati jogának a meghosszabbítása
 3. Meghosszabbítva.

 4. A Hullámpack Kft. pályázatának értékelése , 1 évre megadva.
 5. Az ÁPISZ Rt. pályázatának az értékelése, 1 évre megadva.
 6. Az Európai Unióban érvényes minősítési feltételrendszerek átvételéről, vagy az azoknak megfelelő termékcsoportokra vonatkozó feltételrendszerek kidolgozásáról szóló tájékoztatás, illetve állásfoglalás

A tanulmányt a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Tanszéke készítette.

Bővebben és közelebbről még jelenleg előttem is homály fedi, hogy ki vagy kik fémjelzik ezt a tanulmánynak nevezett “hasalás” gyűjteményt.

Érdekes módon az előzetes véleményezés során Frigyer Attila úr a Kht. igazgatójának aláírásával láttam a legkritikusabb, sommásabb vélemény formálást. (Gondolom megelőlegezendően a botrányt inkább elmondták véleményüket, másrészt végülis a Kht. részére lenne ez a valami alapmű, tehát ha kritika nélkül befogadták volna évekig ihatták volna a levét. Idézek Frigyer úr véleményéből, mely alapján jómagam is felháborítónak tartom a tanulmány készítőinek hozzáállását az egész ügyhöz, tekintve, hogy egyébként, ha jól tudom, a KöM a megrendelő.

“…. A megállapítások nem eléggé pontosak és helyenként elavultak.

Néhány pontatlanság a teljesség igénye nélkül:

 • a feltételrendszerek kidolgozási eljárása eltérő a bemutatottól
 • az elfogadott feltételrendszerek érvényességi ideje már nem 3 hanem 4 év
 • a pályázatok elbírálásának módja eltérő az ismertetettől
 • az elfogadott ill. vizsgált termékcsoportokat összefoglaló táblázat a 8.oldalon a 2000 év eleji állapotot tükrözi, és néhány termékcsoport elnevezését hibásan fordították.

*(Ezután következik egy kilenc soros táblázat, melyben 9 termékcsoportra vonatkozóan hibás az EU-s hivatkozás!!!!!!! Profizmus, nem?)

…… nem egyértelmű, hogy milyen adatbázisra alapozva töltötték ki azokat a táblázatokat….

*(Szóval ez azt jelenti, hogy konkrét piaci adatok hiányában valószínűleg tippeltek a tanulmány készítői. Figyelembe véve, hogy ezek a táblázatok a tanulmány jelentős részét teszik ki, érdekes!!! )

Stb.

 1. Tájékoztatás feltételrendszerek felülvizsgálatáról.
 2. Egyéb.

Fénymásoló berendezések környezetbarát minősítésére érkezett javaslat, mely kidolgozásával a bizottság egyetért.

2001. december 19-i ülés napirendje

 1. MOL pályázatának értékelése

  Téma: BIOKOM-FG 100 fűrészgéplánc kenőolajának tanusítási védjegyének meghosszabbítása. Meghosszabbítva.

 1. “Levegővel porlasztott, illetve mechanikus úton adagolt kozmetikumok és légfrissítők” című minősítési feltételrendszer felülvizsgálata
 2. Parázs vita után néhány kiegészítéssel elfogadva (melyek remélhetőleg pontosan kerülnek jegyzőkönyvezésre). Vita lényege, hogy az előterjesztés alapján a csomagolás környzetbarát volta miatt mindenféle átlagosnak nevezett kozmetikai terméken rajta lehetne a védjegy. Ezt a bizottság kijavíttatta azzal, hogy a védjegyre rá kell írni, hogy “Környezetbarát csomagolásban”.

 3. “Takarítás mikroszálakból készült textíliák alkalmazásával” című minősítési feltételrendszer felülvizsgálata, elfogadva
 4. Kristály-Mix Kft. pályázatának értékelése Meghosszabítva. (Raxpath –Polska (Krakow) cég által gyártott mikroszálas textíliákkal történő takarítási mód.
 5. Tájékoztató a kereskedelmi hűtőkészülékek minősítéséről
 6. Javaslatok, bejelentések, információk
 7. Zárt ülés a 2001.évi tevékenység összefoglalása

  Még egy információ sor:

“Környezetbarát termék” védjegyhasználati joggal rendelkező termékek, szolgáltatások listája

 1. Arle Kft. Hulladékpapír felhasználásával készült csomagolás
 2. Assi Doman Hulladékpapír felhasználásával készült csomagolás
 3. BETONÚT Rt. Anyag- és energiatakarékos felületi bevonat útburkolat felújításhoz
 4. Bruckner-Fodor Kft. Utólagosan felszerelhető személygépkocsi katalizátorok
 5. Caola Rt. Kozmetikai termékek hajtógáz nélküli csomagolásban
 6. Electrolux – Lehel Kft. Energiatakarékos, a Föld légkörét kímélő hűtő-fagyasztő és hűtőkészülékek
 7. Elgoscar Kft. Szennyezett talajok energiatakarékos tisztítása talajkitermelés nélkül
 8. Első Vegyi Industria Rt. Biológiailag lebomló, nem mérgező fagyálló hűtőfolyadék
 9. Exair Kft. Utólagosan felszerelhető személygépkocsi katalizátorok
 10. Hajdúsági Iparművek Rt. Energiatakarékos, a Föld légkörét kímélő vízmelegítők
 11. Hartman Bábolna Kft. Hulladékpapírból készült tojástálcák, tojásdobozok
 12. Kristály-Mix Kft. Környezetkímélő napi takarítási szolgáltatás
 13. Latorica Bt. Hulladékpapírból készült csomagolás
 14. Lézer Holding Kft. Utólagosan felszerelhető személygépkocsi katalizátorok
 15. MKV Impex Kft. Használ akkumulátor komplex begyűjtése, feldolgoztatása
 16. MOL Rt. Biológiailag lebomló fűrészgéplánc kenőolaj és hidraulikaolaj
 17. Pandan Kft. Hulladékpapír felhasználásával készült tubustartó tálcák
 18. V-Pack Kft. Hulladékpapír felhasználásával készült csomagolás
 19. Whirpool Kft. Energiatakarékos, a Föld légkörét kímélő hűtőgépek
 20. YTONG Hungary Kft. Energiatakarékos hőszigetelő falazó elemek.

Összefoglalás, értékelés Környezetbarát Termék Minősítő (“Cédrus”) Bizottság tevékenységéről szerzett tapasztalataimról, benyomásaimról

Korábbiakban 6 oldalon keresztül mutattam be a bizottság létrejöttét, feladatkörét, 2001.évi ülések napirendjeit, döntéseinek eredményeit. (Megkérem az OT szervezőit tegyék fel valahova webre, hogy, aki akarja hozzáférhessen illetve, aki kéri e-mailen is elküldöm szívesen. koszorus.zoltan@axelero.hu )

A főbb megállapításaim gyakorlatilag rímelnek bizottsági elődöm, Szilágyi László megállapításaival. (Lsd. Kukabúvár). Ez nem az a bizottság, melyben jelenleg a mozgalom számára a legsorsdöntőbb dolgok zajlanak. J

A KöM által 1993-ban alapított Környezetbarát Közhasznú Társaság munkáját hívatott segíteni a grémium, melyben különböző minisztériumok és érdekképviseleti szervek delegáltjai igen jószándékú és ülésenként aktívnak mondható tevékenységet fejtenek ki. Mondhatom, hogy a bizottság tagjainak környezet iránti orientáltsága igen pozitív és a Kht. munkatársainak üléseken való hozzáállásában sincs kivetni való.

Azonban az eredmények azt mutatják, hogy valahol mégis homok van a fogaskerekek között. (Böszörményiesen nem biztos, hogy a megállapítás nyomdafestéket bírna. J

Megválasztásom óta 3 ülés volt. Átlag: negyedévenként egy. Az üléseken 2-3 termék került napirendre. Ezek is szinte kizárólag már a rendszerben lévő termékek illetve ezek megújítása volt. Jelenleg a 2001.évi katalógus alapján 20 termék rendelkezik “Környezetbarát termék” védjeggyel. Ez a működés 8 éve alatt átlag évi 2,5 terméket jelent!!! (Nyilván voltak kiesők is és hosszabbítások is. Az EU országok ezirányú mutatói feltehetően jobbak, de ha ilyenek akkor azok sem kielégítőek!)

A termékek valóban egy szigorúnak mondható procedúra után kapják meg a minősítést, azonban némelyik laikus vásárló számára esetleg félrevezető lehet. Pl. azok az utólag szerelhető katalizátorok, melyek emblémái régi keleti kocsikon virítanak, vagy a környezetbarát motorfűrész olaj vagy az a kozmetikai termék, melynek csak a csomagolása környezetbarát. Természetesen örömmel vettem, hogy csomagolóanyagok, tisztítási eljárások, szennyezett talajok tisztítása, stb. termékek is bekerültek már.

Ezévben a Bizottság erőfeszítést tett, hogy az EU ezirányú szabályozóit is áttekintse és megfelelő tapasztalatokat gyűjtsön. Sajnos azonban a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Tanszéke igen gyenge szintű tanulmányt készített így nem lettünk sokkal okosabbak.(Az EU-nak van saját minősítési rendszere és számos tagországnak vannak nemzeti rendszerei.)

Hogyan pörgessük a dolgot? A mozgalom számára akkor lenne igazán gyümölcsöző a bizottságban a további munka, akkor tudnánk hatékony és nem elvethető javaslatokat tenni, amennyiben sikerülne az EU-s szervezetek tevékenységét is jobban megismerni, valamint működő kapcsolatrendszert fenntartani olyan EU tagországbeli civil szervezetekkel, akik tagjai hasonszőrű bizottságoknak.

Javaslom a Tisztelt OT-nak, hogy küldjön a jövőben is küldöttet a bizottságba. Nem a jelenlegi, hanem a téma magyarországi jövőbeni lehetőségei miatt.

Mandátumom meghosszabbítása esetén lépni kívánok a fentebb leírt területeken.

Üdvözlettel:

Köszörűs Zoltán Környezetbarát Termék Minősítő (“Cédrus”)Bizottság tagja

Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány

Hajdúböszörmény, 2002. Január 09.


Demeter Zoltán:

Beszámoló a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumában, a 2001/2002-es évadban eddig végzett tevékenységről

Kedves Hölgyek és Urak!

A közszolgálati médiákba (Magyar Televízió, Magyar Rádió, Duna Televízió) való delegálás esetében - a médiatörvény alapján - továbbra sem mérvadó, hogy ki mellett szavaz az OT. Ugyanis bárki, aki országos zöld szervezetként került bejegyzésre a bíróságon, az jelöltet állíthat. Így, több jelölt esetén, az Országos Rádió és Televízió Testület sorsolás útján dönt a kuratóriumi tag kilétéről.

Ráadásul 2001-ben is már az OT előtt lezajlott a kuratóriumi tagok kisorsolása. Csökkentve annak esélyét, hogy a zöld mozgalom által ismeretlen, vagy éppen nagyon is jól ismert szervezetek képviseljenek bennünket, ismét több NGO jelöltette magát a sorsolásra. A 2001. évi sorsolás eredményeképpen a Holocén Természetvédelmi Egyesület jelölhetett képviselőt a kuratóriumba. Miután az előző ciklusban delegált zöldmozgalmi kurátorok egyeztettek nagyobb szervezetekkel (pl. MTVSZ) és egymással, úgy döntöttünk, hogy kedvező eredményű sorsolás esetén, megpróbálunk egy újabb ciklusban ellátni teendőinket. Erre azért van szükség, mert a civil kurátorok személye – néhány kivételtől eltekintve – a sorsolás és az összmozgalmi egyeztetés elérhetetlensége miatt, évente váltakozik. Így mire valaki tisztán lát, már le is telik a mandátuma.

Ennek fényében került sor ismételt jelölésemre. Ezt időben jeleztem a váci OT szervezőinek, beszámolóm az OT előtt felkerült a találkozó honlapjára is. Családi okok miatt az OT-n nem vehettem részt, így ott Tömöri Laci (E-misszió) került megválasztásra. Utólag egyeztettünk Lacival, így továbbra is én képviseltem a zöld szervezeteket a magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumi munkájában.

A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumi munkáját e ciklusban (2001.04.01. – 2002.03.31.) is meghatározzák a médiatörvény és a belső Szervezeti és Működési Szabályzat keretei. A tavaszi és a nyári időszakra ismét rányomta a bélyegét a rádió választott elnökének hiánya is. Emellett érdemes megjegyezni, hogy továbbra is csak kormánypárti elnökségi tagok képviseltetik magukat a testületben. Azaz egyáltalán nem politikamentes a kuratórium tevékenysége és ez a civil szervezetek delegáltjain is érződik. Az előző ciklus civiljei részben az ellenzéki pártokat is képviselték (pl. egyik tagunk bekerült az MSZP elnökségébe is), míg a jelen idényben kifejezetten “kormánypárti többség” érzékelhető.

Az eddigi kuratóriumi tevékenység a következő volt:

 • 2001. május 17. A Magyar Rádió Rt. éves közgyűlése. Beszámolók elfogadása: az MR Rt. 2000. évi mérleg- és eredménykimutatása, a felügyelőbizottság véleménye az MR Rt. 2000. évi gazdasági tevékenységéről, a könyvvizsgáló beszámolója az MR Rt. 2000. évi gazdasági tevékenységéről.
 • 2001. május 31. A Magyar Rádió Rt. elnökének megválasztásáról egyeztető tárgyalás
 • 2001. június 5. A Magyar Rádió elnökének megválasztása Kondor Katalin személyében.
 • 2001. szeptember 6. Az MR Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Az MR Közalapítvány éves beszámolójának megtárgyalása, Az MR Közalapítvány kuratóriuma munkatervének kialakítása, a kuratóriumi munkacsoportok megalakítása, Az MR Közalapítvány kuratóriuma éves beszámolójának elfogadása az Országgyűlés részére.
 • 2001. november 8. Az MR Rt. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása. Az MR Rt. helyzetének áttekintése (Kondor Katalin MR Rt.

  elnök, Szíjjártó István MR Rt. gazdasági igazgató).

 • 2001. december 17. Az MR Rt. hosszú távú stratégiai tervének megtárgyalása, Az MR Rt. 2002. évi adásidejének meghatározása, A Közszolgálati és Műsorszolgáltatási Szabályzat érvényesülésének éves vizsgálata a KMSZ munkacsoport beszámolója alapján.

 • 2002. január 17. Az MR Rt. jegyzett tőkéjének megemelése, A Stratégiai munkacsoport beszámolója

Ezek mellett – “önszorgalomból” – munkacsoportokat alakítottunk az alábbi területeken: KMSZ érvényesülése, Stratégia, EU-s ügyek. Én ismét a legelső munkájában veszek részt. Az ORTT műsorelemzésének módszertanát értékelve már tavaly megállapítottuk, hogy fejlesztésre szorul, illetve csak a politikai pártatlanságot vizsgálja, de nem foglalkozik a közszolgálati témák – pl. környezetvédelem, fogyasztóvédelem - megjelenésének értékelésével.

Ennek fényében – 2001-ben 4 ülést tartva – úgy döntöttünk, hogy a munkacsoport tagjainak tevékenységi és érdeklődési területe szerinti témakörökön keresztül vizsgáljuk meg a KMSZ érvényesülését a Magyar Rádió adott műsoraiban és ez alapján teszünk ajánlást, mind a Magyar Rádió, mind az ORTT felé.

Először a szomszédos országok rádióban való megjelenésével foglalkoztunk. Itt mind mennyiségi, mind minőségi elmaradást észrevételeztünk, de leginkább egy ezzel kapcsolatos koncepciót hiányoltunk. Ezt megerősítette a Kossuth adófőszerkesztőjének beszámolója és a Külügyminisztérium meghívott osztályvezetőjének értékelése is. Már ennél a témánál felmerült a környezet- és természetvédelem témája, mint tipikusan országhatárokat nem ismerő terület. Körvonalazódtak egy a Magyar Rádió Rt. és a Külügyminisztérium közti együttműködés keretei is, mely a külügyi tárca általi folyamatos tájékoztatást és a rádiós szakemberek képzésébe való bekapcsolódást is magába foglalná.

Sikerült elérni, hogy – valószínűleg február folyamán – a környezetvédelmi műsorok helyzete is elemzésre kerüljön. E megbeszélésen a munkacsoport tagjai és a kuratórium elnöke mellett részt vesz majd a Magyar Rádió egy vezető munkatársa, a KöM Sajtóosztályának képviselője és a Civil Rádióban is tevékenykedő Szilágyi Laci (Humusz), aki a Környezetvédelmi Újságírók Társaságával is egyeztetni fog. Márciusban az egyházi műsorok helyzetével foglakozik még a munkacsoport.

Ezeken túl beszéltem Kondor Katalinnal, a Magyar Rádió Rt. elnökével, aki ígéretet tett arra, hogy ha a szervezők (Ökotárs) részéről is rábólintanak, akkor elődjéhez hasonlóan részt venne az egyik havi találkán. Ez a fentebb említett munkacsoporti ülés majdani eredményeinek függvényében is átgondolható.

Összefoglalva: a MR Rt. esetében, jelenleg az új vezetés általi tervek megvalósítása a fő kérdés. Ez mind a gazdálkodás, mind a stratégiai lépések, mind a műsorszerkezet területét érinti. Az Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma viszont továbbra is csak a tulajdonosi jogokat gyakorolhatja, azaz a műsorokkal kapcsolatban csak ajánlásokat tehet. A kuratóriumi tagoknak a politikával erősen áthatott légkörben kell megkeresni, azokat a lehetőségeket, ahol a szakmai kérdéseket is be lehet csempészni a munkába. Remélem ez nekem sikerült is, a fentebb leírtak függvényében.

Miskolc, 2002. január 17. Tisztelettel és üdvözlettel: Demeter Zoltán Zöld Akció Egyesület


Tömöri László: Magyar Rádió Kuratóriuma

Halihó! Annyira jó volt... Részletesen: semmilyen.

Bővebben: igaz, hogy delegáltak a Magyar Rádió Kuratóriumába, de sajnos nem sokat értem vele, merthogy előttem már régen újra választódott meghívásos alapon a Kuratórium. Ígyhát, mitvolt mit tennem, megkerestem a régebben is szerepet viselő Demeter Zoltán Miskolci Zöldakcó kollegát, és kértem nyújtson mindenféle információt a kuratórium tevékenységéről, illetve ha lehet invitáljon meg 1-2 üllési alkalomra. Eleinte nagyon ment... talán kétszer érintkeztünk telefonon, és megtudtam (amit a sajtóból is), hogy új elnöke lett a MRádiónak. Sajnos ülésre nem jutottam el a szükös év alatt.

Hát ennyit tudok elmondani deleganciámról.

Remélem elegendő.

Üdvözlettel:

Tömöri László , E-misszió Természet-, és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Tel.: 42/423-818 www.e-misszio.hu tomoril@zpok.hu

Ja! még annyit, hogy a kapott levél melyre most reagáltam, az egyetlen bizonyíték arra, hogy engem valaha bizalommal delagáltak valahová is. Köszönöm.  


Szekciótervek:

Fenntartható Fejlődés, Rio+10 szekció

Közeleg a 2. “Világ Csúcs”, s mint általában az évfordulókat, számadással, új fogadkozásokkal ünneplik. Legalább ilyenkor illik valamit tenni, ha már a dolgos hétköznapokon lábbal tiporjuk a fenntarthatóságot. A magyar felkészülés részeként mi is számadást készítünk, de igazából az esemény ürügyén próbáljuk a figyelem középpontjába terelni a fenntarthatóság gondolatát. Különböző társadalmi csoportokkal folytatunk párbeszédet, szeretnénk megtudni, kinek mit is jelent az elmúlt tíz év, a fenntarthatóság. S persze itt a vitaanyag is, mert tíz év után illő lenne néhány dologról közösen vélekedni, s netalán cselekedni is végre. Bár talán nekünk, civil környezetvédőknek kell a legkevésbé szégyenkeznünk, azért valljuk be, nekünk is vannak hátralékaink, a megértés s az együttes cselekvés területén.

A vitaanyag, amelyet a honlapon találtok a közös megértést hivatott elősegíteni, tisztázni néhány olyan lényeges kérdést, amelyben közöttünk sincs egyetértés. Ezek közül a legfontosabbak: maga a fogalom; a megoldás komplexitása, az a bizonyos holisztikus szemlélet; a megoldáshoz vezető utak, paradigmaváltás vagy reformok; a mesterségesen elkülönített szektorok integrációja és a szükséges intézményrendszer; s természetesen a megoldások hogyanja, pl. az a bizonyos ökológiai adóreform.

Az alábbiakban a fenntarthatóság megvalósításának legfontosabb akadályait összegzem, hiszen, ha cselekedni akarunk tisztán kell látni a fenntarthatatlanság okait.

 1. Szemléletbeli akadályok
 • A fogyasztói társadalmak szemléletében az ember uralja a természetet, ezáltal az ember szembe kerül az eltartó természettel, a természetbe való harmonikus illeszkedés nem valósul meg.
 • A jólét elérésének eszközeként a gazdasági növekedés kap elsőbbséget, ez válik a társadalom céljává. A környezet és maga a társadalom is eszközévé válik a gazdasági növekedés kiszolgálásának.
 • A világot szektorokra, ismerethalmazokra bontó szemlélet és oktatás nem alkalmas a környezet és fejlődés összefüggő ügyeinek integrált kezelésére.
 • Az emberek legtöbbje a fenntartható fejlődést azonosítja a környezetvédelemmel.
 1. Az emberek tudatában és viselkedésében rejlő akadályok
 • A társadalmi jólétet a gazdasági növekedéssel azonosító megközelítés népszerű, mert az emberek legtöbbje a világot anyagi javakban méri.
 • A birtoklás vágya, a másokkal való megosztás készségének hiánya csak nehezen leküzdhető emberi tulajdonság.
 • Az emberek java úgy véli, hogy a világ problémái megoldhatók a tudományos-technikai haladás által, holott a fennálló problémák legtöbbje erkölcsi, etikai gyökerekkel rendelkezik.
 • A döntéshozók legtöbbje nincs tudatában annak az egyszerű összefüggésnek, hogy a gazdasági növekedés a természet eltartó-képességének a függvénye.
 • Az egyes emberek, az egyes társadalmak és a környezet között fennálló jelenlegi viszonyrendszer nem alkalmas az egymással és a természettel való harmonikus együttélés megvalósítására.
 1. Intézményes akadályok
 • A valóságot szétszabdaló, tantárgy és tudományág alapú iskolai oktatás alkalmatlan a világot teljességében, összefüggéseiben látó generációk felnevelésére.
 • A környezet és fejlődés ügyének összefüggő kérdésköre nem kezelhető szektorokra elkülönülő intézményrendszerekkel, ahol az átjárhatóság és kommunikáció nem biztosított.
 • A jogi és közgazdasági szabályozó rendszerek is a szektorszemléletet követik, ezért az elkülönülő szabályok és szabályozók alkalmatlanok az összefüggő ügyek komplex szabályozására.
 • Az integráltság hiányának következtében a különböző intézkedések keresztezik egymást, s leggyakrabban a problémák átterhelését, más formában való megjelenését okozzák.
 • Nem alakultak ki azok a mérési, értékelési és nyomon-követési módszerek, amelyek a társadalmi jobblétet képesek lennének számunkra jelezni. A GDP és más mérési eszközök alkalmatlanok a fenntarthatóság kimutatására.
 • A politikai intézményrendszer nem alkalmas a hosszú távú érdekek, a jövő generációk érdekeinek képviseletére, mert a politikai népszerűség a rövidtávú sikereket igényli.
 • Nincsenek olyan szabályok, amelyek képesek lennének megakadályozni a multinacionális tőkeérdekek határtalan terjeszkedését a természeti és humán erőforrások gyarmatosításában, a politika ezen érdekeket támogatja a közérdekkel szemben.
 1. Ismereti hiányok
 • Az emberek legtöbbje nincs birtokában azoknak az alapvető ökológiai és társadalmi ismereteknek, amelyek szükségesek lennének a fenntarthatóság megértéséhez. Ezeket a mai iskolai oktatás nélkülözi, a kommunikáció nem közli, vagy elhallgatja.
 • Nem ismerjük a fenntartható erőforrás-gazdálkodás módjait, s nem ismerjük a fenntartható termelési és fogyasztói mintázatokat.
 • A tudomány a mai napig adós maradt a világ dolgainak holisztikus megközelítésével és közérthető megláttatásával.
 1. A közgazdasági megközelítésben rejlő akadályok
 • A közgazdaság nem képes kezelni a negatív környezeti externális hatásokat, következésképpen azokat a társadalom fizeti meg.
 • A közgazdaság nem ismeri el a természeti erőforrások materiális, sem pedig immateriális értékét.
 • Mivel a gazdasági folyamatok nem juttatnak elegendő forrásokat a természeti erőforrások és a környezet minőség megőrzésére és fejlesztésére, ezért a környezeti problémák bővített módon termelődnek újra.

 

Olvassátok el a vitaanyagot és “beszéljük meg”…

Gyulai Iván

A fenntartható fejlődés, Rio+10 szekció állásfoglalás tervezete

Nem hiszünk abban, hogy jelentésekkel, öt-tízévenként ismétlődő konferenciákkal, “johannesburgi ünnepnapokkal”, a nemzettől elszigetelt, a politikában nem szervesülő, az utca emberét nem lelkesítő cselekvésekkel a fenntarthatóság elérhető.

A fenntarthatóság eléréséhez paradigmaváltásra, az élet minden területét átható változtatásokra van szükség. Ezért felhívjuk a figyelmét minden hazai és nemzetközi politikát befolyásoló erőnek, hogy politikájukban és cselekedeteikben a fenntarthatóság elérésére törekedjenek, a következő ajánlások megfontolása által:

 • Az oktatásban,

  a politikai és közgondolkodásban fel kell ismerni azt az alapvető tényt, hogy az ember a természet része, múltja, jelene és jövője szempontjából meghatározó a környezet minősége, az erőforrások bősége, s mindezek megőrzésének érdekében harmonikus illeszkedése környezetéhez.

 • Helyre kell állítani a társadalmi jólét elsőbbségét a gazdasági növekedéssel szemben. Az emberi fejlődés célja a folytonos szociális jobblét megvalósítása, amelyben a gazdaság eszköz, a környezet pedig feltétel.
 • Társadalmunk formálásában lényegesen nagyobb figyelmet kell szentelnünk azoknak az erkölcsi, etikai normáknak, amelyek meghatározzák az egyes emberek, egyes társadalmak és környezetük között fennálló viszonyrendszert. Az új etika nem képzelhető el az egyes emberek értékrendjének megváltozása nélkül. Az egész társadalom feladata, hogy ezt az új rendet felállítsa, s hogy az egyes emberek szintjéig nyúljon a megoldás érdekében.

 • Az erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés lehetősége teremtheti meg a legtöbb ember boldogulását, alkotó szellemi vagy fizikai kibontakozását. A megosztás készségének kialakítása a személyes boldogság és biztonság, megelégedettség feltétele is.

 • A különböző társadalmi csoportok megkülönböztetése sürgős feloldást igényel. A megoldás egyik módja, ha ezeket a társadalmi csoportokat nem rekesztjük ki a társadalom ügyeinek intézéséből, csak azért mert etnikailag másak, nők, öregek, fiatalok, vagy, mert másként vélekednek
 • Az iskolarendszer és oktatás gyökeres reformjára van szükség, az analitikus, tantárgyi szemléletet a holisztikus látásmódnak és az ennek megfelelő tantárgyi integrációnak kell felváltani.

 • A szektorok felett átívelő intézményrendszert kell létrehozni, az integráltságot a jogi és közgazdasági szabályozórendszerben is meg kell testesíteni.
 • Ki kell alakítani, és széles körben alkalmazni kell a fejlődés nyomon követésére alkalmas fenntarthatósági mutatókat.

 • A globálizációs, centralizációs törekvésekkel szemben elsőbbséget kell adni a helyi közösségek kibontakozásának, a szubszidiaritás gyakorlásán keresztül biztosítani kell ezek önmeghatározási lehetőségét.
 • A megfelelő környezet minőség biztosítása érdekében olyan jogi szabályozó rendszert kell létrehozni, amely tiltja, és hosszútávon felszámolja, azokat a tevékenységeket, amelyek negatív externális hatása a környezet irreverzibilis károsodásához vezet, illetve olyan gazdasági szabályozókat kell bevezetni, amelyek a természeti erőforrások értékének elismerésén alapulnak.
 • A fogyasztói és termelői mintázatokat egy rendszerben kell kezelni, s messze nem elegendő csak a termelés technológiai oldalaira koncentrálni. A fogyasztó mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek és szolgáltatásoktól, az anyag és energia szegényen keresztül, a tudás és kultúra fogyasztásának irányába mutat.

 • A helyi erőforrások hasznosítása kulcskérdés a fenntartható erőforrás-gazdálkodás szempontjából. A helyi gazdálkodás a közösség és környezete viszonyrendszerében valósul meg, szervesen illeszkedik a közösség életéhez, lehetővé teszi a szerves kultúra folyamatosságát, a közösség együttműködését, a helyi környezeti értékek megbecsülését.
 • A környezeti rendszereket azok átalakítása helyett, adottságaiknak megfelelően kell hasznosítani, oly módon, hogy az ne változtassa meg a környezet ökológiai jellemzőit.

  A fenntarthatóság elérése nem azt diktálja, hogy óriási pénzeket áldozzunk a jelenleg és korábban elkövetett bűneink orvoslására, hanem, hogy ne bűnözzünk tovább. Ahhoz, hogy meglévő problémáinkat felszámoljuk, előbb meg kell előznünk az újabbak létrejöttét. A megoldás nem technikai jellegű, hanem emberi és környezeti viszonyrendszerünk átértékelését, új etikát, szemléletet, megközelítéseket követel. A paradigmaváltás és a cselekvés már nem halasztható tovább, nem lehet újabb tíz évig tétlenkedni, fokozott ütemben rombolni társadalmi és természeti értékeinket!

Vissza a lap tetejére