Fõoldal, aktuális hírek Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseEgyesületünk kiadványaiPartnereink linkjeiElérhetõségeink

    A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület törekvései, szakmai kezdeményezései és programjai nem saját tőkéből, hanem kizárólagosan támogatóktól és megbízási szerződésekből befolyó összegekből valósulnak meg. Éppen ezért nem mulaszthatjuk el ezen a fórumon sem megköszönni részükre a számunkra megelőlegezett bizalmat és a folyamatos támogatásokat.
Kérjük, ha tehetik, látogassanak el
támogatóink honlapjaira is.


Kiemelt partnerünk a
Beklen Alapítvány

Kedves látogató !

  Honlapunk tartalmából lehetősége nyílt Egyesületünk számos programját, kutatását, általában a céljait megismerni.
Ezen munkáink jelentős anyagi igényeket támasztanak elénk, melyekre sok esetben nincs fedezetünk. Örülnénk, ha lehetőségeihez mérten ön is segítené munkánkat és céljainkat. Tisztelettel kérjük, segítse munkánkat !
  Kérjük keressen bennünket akár levélben (Nimfea Természetvédelmi Egyesület Központi Irodája 5421, Túrkeve, Postafiók: 33. sz.), akár telefonon (56/361-505), akár személyesen (Túrkeve, Erdőszél u. 1. sz. alatt).   Egyesületünk kiemelkedően közhasznú szervezet, így a befizetetett támogatás az adóból, vagy az adóalapból leírható.
Egyesületünk bankszámlájának kezelője a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Túrkevei Kirendeltsége (5420, Túrkeve, Petőfi tér 3-5. sz.) és száma: 69800126-16200656.
Azzal is jelentősen hozzájárul munkánkhoz, ha személyi jövedelemadójának egy százalékát a mi közcélú környezet- és természetvédelmi programjainkra ajánlja fel.
Adószámunk: 18372348-1-16

Kérjük, lehetőségeihez mérten
Ön is segítse munkánkat !

Egyesületünk máig megőrizte nonprofit arculatát,
így közcélú tevékenységeire az anyagiakat a mai napig
pályázatokból és adományokból szerzi.

  Szeretnénk kifejezni őszinte hálánkat, a felénk irányuló jóindulatért és sokszor a megelőlegezett bizalomért melyre a továbbiakban is próbálunk rászolgálni. Kutatásaink, természetvédelmi akcióink nem valósulhattak volna meg, ha nem támogatják munkánkataz alábbi intézmények, cégek, szervezetek, személyek:

Az egyesület programjainak fő támogatói:

Honlapunk fejlesztéséhez hozzájárult:

Jelentős segítséget nyújtott még munkánkhoz:

 • FM Halgazdálkodási Alap,
 • Magyar Országgyűlés,
 • Soros Alapítvány,
 • Keve Hús Kft.,
 • Fórizs Sándor, Mezőtúr
 • Klíma Ipari Centrum Rt., Mezőtúr
 • Neusiedler Szolnoki Papírgyár Rt., Szolnok
 • Független Ökológiai Központ, Budapest
 • Autonómia Alapítvány, Budapest
 • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,Budapest
 • Kanada Nagykövetsége, Budapest
 • Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alap, Budapest
 • Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala, Budapest
 • Szarvas Város Önkormányzata, Szarvas
 • Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba
 • Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat Hivatala, Szolnok Ökoszolgálat Alapítvány, Budapest
 • Holland Kormány MATRA Alapja, Budapest
 • Mobilitas Ifjúsági Szolgálat,
 • Oktatási Minisztérium,
 • Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas
 • Megálló ABC, Túrkeve
 • Szirén Alapítvány, Szarvas
 • Zoom Magazin

Valamint köszönetünket fejezzük ki segítségéért:

A József Attila Kulturális és Szociális Alapítványnak,
a Túrkevéért Alapítványnak, Karcag és Túrkeve Város Önkormányzatának, Sebestyén Istvánnak, Sallai Károlynak, Csíder Lajosnénak, a Kevi Futár Bt.-nek,a Balmoral Bt.-nek,
pályázataink elbírálóinak, valamennyi aktív tagunknak,
rendezvényeinkre a tombolatárgyakat felajánlóknak, azoknak, kik személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek jánlották fel, és végül, de nem utolsósorban mindazoknak, kik a felsoroltakon kívül bármiben segítették egyesületünk munkáját.

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -