Előadások

  Fenntartható falusi és agrárturizmus az Agenda 21 keretében

Guy Turchany

Professeur 1ere classe
UIDD Université du Développement Durable


Turizmus:

olyan személyek tevékenységei, akik saját szokásos környezetükből más helyre
utaznak, ahol folyamatosan nem több mint egy évet töltenek el pihenési, üzleti
vagy más célokból, de nem keresőtevékenységet folytatnak.
A turizmus számos nemzetgazdasági ág teljesítményéhez járul hozzá különböző
mértékben. A legjellemzőbb, legszorosabb kapcsolatban a szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás nemzetgazdasági ággal (GDP) van. A „szálláshelyszolgáltatás,
vendéglátás gazdasági ágazat” a nemzetgazdasági ágazat bruttó
hozzáadott értéke.
Látogató:
minden olyan személy, aki idegenforgalmi célból a lakhelyétől különböző helységbe (országba) utazik.
Kereskedelmi szálláshely:
minden, engedélyben feljogosított, erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény (szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping), amely üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt.

A 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet, illetve az ezt módosító 150/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet értelmében a magánszemély lakásának vagy üdülőjének, valamint a gazdálkodó szervezet lakásának, illetve azok egy részének és a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítása a vendég részére magánszállásadói tevékenységnek minősül. A lakás vagy üdülő idegenforgalmi célú, üzletszerű hasznosítása a fizetővendéglátás, valamint a falusi szállásadás.
Fizetővendéglátás a városban, a kiemelt gyógyhelyen, a kiemelt üdülőhelyen, a
gyógy- vagy üdülőhelyen folytatott szállásadói tevékenység.

Történelmi háttér
A XX. század eleje : luxus turizmus főleg kiemelt üdülőhelyekre, Riviéra, Svájc, az
első világ háború után kulturturizmus Bécs, Berlin, Párizs, Róma, stb…
Az 1930-as évektől az általános éves szabadság bevezetése és a tömegturizmus főleg a tengerpartok felé.
1950-től a 40 órás munkahét általánosulása, elöszőr évi 2 hét fizetett szabadsággal, majd három és négy hét. Lassan heti 35 órás munkahét és öt hét szabadság.
1962 Átfogó területfejlesztési koncepciók indítása Franciaországban az elmaradott régiók fejlesztése érdekében. DATAR (Direction de l’Aménagement du Territoire et á l’Action Régionale - Területfejlesztési és régionális akcióprogram igazgatósága).

A teljes előadás anyaga letölthető pdf formátumban.