Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Programjaink ismertetése Támogatóink Elérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Alföld Kötetek

Elek György : „…tsak bújdosás vólt életünk…”

A kötet célja a 17. századi Karcagújszállás illetve Nagykunság történetének felvázolása volt. Az első fejezetben a nagykunsági lakosság kontinuitását igazoltuk a továbbélő földrajzi nevek felsorakoztatásával, ugyanitt lehetőség nyílt a 17. századi táj képének, ezzel együtt a kunságiak gazdálkodásának bemutatására is. A privilégiumokkal bíró nagykunsági települések szabadparaszti közösségei a szétszóratás, a visszatérés és az örökös zaklatottság idején is különös gondot fordítottak kiváltságaik folyamatos megújíttatására, és ezzel együtt a Nagykunság területi épségének megőrzésére, sőt annak gyarapítására.

Tartalom:

1. „…tsak bújdosás vót életünk…”
- Túlélő határnevek
- Halászat, csíkászat
- „Békességben szántással, vetéssel, kaszálással, legeltetéssel”
- Utak
- Révek, kikötők
- Vásáros helyek, vásárok
- A kereskedés

2. Karcag város és a Nagykunság története 1600-1699-ig
- A nagykunsági parasztvármegye
- Balaszentmiklós pusztulása
- „Pártütő Tököli Imre tábora őket sartzolta…”
- „…sír a föld is utánatok…”

3. A Pentz-féle összeírás

4. Karcag a Rákóczi Szabadságharcban
- 1703 április-szeptember
- A tokaji pátens és az első rác támadások
- A nagykunsági „vitézlő nép”
- „a Rrázcság erre a földre…”
- A Kunság feldúlása és a szentandrási csata
- Gyula várának ostroma
- A császáriak hadjárata 1705 őszén
- „…a lakosaink jobb része elhullott…”
- Katonák
- Karcagi lakosok 1703-1711 között
- „compania Bakoinao”
- Rabutin járása
- Rakamazon
- A hazatérés
- Összegzés

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -