Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése

  A Natura 2000 területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, amelyek mindegyikére hazánknak európai kötelezettsége fenntartási tervet készíteni, amely a területek fenntartását és fejlesztését irányozza elő.
  A Natura 2000 területekről és a fenntartási tervek készítéséről a "275/2004. (X.8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről" rendelet rendelkezik. A projekt a megvalósítását az MVH ellenőrzi.

 A projekt általunk érintett részében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az ügyfél, amelynek az együttműködő fele a Nimfea Természetvédelmi Egyesület. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a projekt során két fázisban működik közre. Egyrészt 19 Natura 2000 terület fenntartási tervét készíti el, másrészt 38 terület kommunkációs programját bonyolítja le egesületünk, amelyek közül 19 esetben mi, és 19 esetben a BioAqua Pro Kft. készíti a fenntartási tervet. 

 Ezen oldalunk a projekt során az érintettek minden felmerülő kérdésére igyekszik kielégítő választ adni.

Mi a Natura 2000?

  A Natura 2000 programot az Európai Unió indította a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.E cél érdekében hozta létre a Natura 2000 hálózatot, mely az egész kontinens számára értékes, egyedi vagy veszélyeztetett élőhelyek és fajok védelmére kijelölt területek összessége. A területek kiválasztásának alapjául szolgáló növényeket, állatokat és élőhelyeket két európai uniós jogszabály határozza meg: az 1979-ben kiadott Madárvédelmi Irányelv, és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv.
 Magyarország védett területeinek csak egy része került bele a Natura 2000 hálózatba, ugyanakkor vannak olyan Natura 2000 területek, amelyek korábban nem élveztek védelmet. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kaptak, valamint új források – pl. a LIFE program – állnak rendelkezésre a természetvédelmi kezelések fedezésére.

A Natura 2000 területek kihirdetése utáni feladatok

 A Natura 2000 területek kihirdetésétől fogva a tagállamok meghozzák a szükséges védelmi intézkedéseket. A Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy elérése érdekében hozott intézkedéseket vagy korlátozásokat a természetvédelmi hatóság a területről készítendő kezelési tervben határozza meg.

 A kezelési tervek védett területekkel átfedésben lévő Natura 2000 területek esetében a védett terület kezelési tervével megegyeznek, hiszen azok tartalmazzák a területek természetvédelmi céljait. Ezeken a területeken, különösen a nemzeti parkok törzsterületein, a Nemeti Parki Igazgatóságok a kezelésért felelős szervezetek, sokszor a (föld)tulajdonosi jogkört is gyakorolják, így ezeknek a terveknek az elkészítése egyszerűbb. Ezeket a kezelési terveket miniszteri rendelet formájában hirdetik ki.

 Bővebben 

Hírek 

2014.10.14.

Folyamatosan zajlik a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott észrevételek fenntartási tervekbe való beépítése.

2014.09.02.

Lezárult a Natura 2000 fenntartási tervek véleményezési időszaka. A feldolgozott kommunikációs eredményekkel kiegészített fenntartási terveket a Földművelésügyi Minisztérium is ellenőrzi, a Minisztérium által tett észrevételeknek megfelelően a fenntartási tervek további módosításra kerülnek.

2014.06.27.

Megérkeztek a készülő fenntartási tervek első változatai a Nimfea Természetvédelmi Egyesülethez. Ezzel kezdetét veheti a kommunikációs időszak, melynek során a fenntartási tervek érintettjei értesülnek a véleményezési, javaslattételi lehetőségekről. 2014. szeptember 1-ig várjuk a tervekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat elektronikus, telefonos és postai úton egyaránt. A készülő terveket minden terület esetében a helyszínhez közeli települések egyikén mutatjuk be, amelyre minden érintettet (projektpartnerek, szakhatóságok, gazdálkodók, falugazdászok, civil szervezetek stb.) meghívunk. A falufórumokon személyes konzultációra és terepbejárásra is lehetőség nyílik.

2014.06.09.

Kommunikációs szerepvállalásunknak megfelelően a vadászatban, vadgazdálkodásban tevékenykedők is olvashatnak a Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókról. Az Alkony Vadászmagazin 2014. június-júliusi számában megjelent írás az alapinformációk mellett a gazdálkodók és a természetvédelem közötti konfliktusokról, illetve azok megoldásáról is tájékoztat. Természetesen az olvasók véleményeit is figyelembe vesszük a kommunikációs programunk során, elérhetőségeink az Alkony Vadászmagazin aktuális számában is megtalálhatók.

2014.03.03.

A kezdődő vegetációs időszak lehetőséget ad a fenntartási tervek készítéséhez szükséges biotikai felmérések pontosítására. 38 Natura 2000 területen történik párhuzamosan a jelölőfajok felmérése, illetve az eredmények konkretizálása.

2013.12.16.

6 terület (Nagy-Széksós Rakottyás, Pocsaji-kapu, Sándorosi-tavak, Alsó-Zagyva hullámtere, Jászdózsai Pap-erdő és Kenderesi-legelő) fenntartási terve véleményezési időszaka 2014. január 20-ig tart.

2013.09.12.

Elkezdődött a Cserkei-Nagy Fertő, a Tiszakürt-Tiszainokai gyepek, Mezőtúr-Szandazugi legelő és a Borsóhalmi-legelő előzetes egyeztetése, a tervezési időszak 2014. május 31-ig tart.

2013.09.09.

Befejeződött a Jászdózsai Pap-erdő (HUHN20044) terület felmérése és fenntartási tervének elkészítése.

2013.09.02.

Befejeződött a Pocsaji-kapu (HUHN20010) terület felmérése és fenntartási tervének elkészítése. 

2013.06.30.

Befejeződött a Pocsaji-csordalegelő (HUHN20006) terület felmérése és fenntartási tervének elkészítése. 

2013.04.01.

Lezajlottak az egyeztetések a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival a fenntartási tervek elkészítésével kapcsolatban.

Lakossági fórumok

 • Gatály
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 27. (szerda) 13.00
  helyszín: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky 2/2. sz. (Dorogi Márton Városi Művelődési Központ)
 • Közép-Bihar
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 27. (szerda) 10.00
  helyszín: 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 5. (Makk Kálmán Mozi)
 • Berekböszörmény–körmösdpusztai legelők
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 26. (kedd) 13.00
  helyszín: Magyarhomorog, Művelődési Ház (Árpád u. 46.)
 • Felső-Sebes-Körös
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 26. (kedd) 10.00
  helyszín: Magyarhomorog, Művelődési Ház (Árpád u. 46.)
 • Közép-Bihar
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 25. (hétfő) 15.00
  helyszín: 4144 Darvas, Rákóczi út 50. (Polgármesteri Hivatal)
 • Darvasi Csiff-puszta
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 25. (hétfő) 13.00
  helyszín: 4144 Darvas, Rákóczi út 50. (Polgármesteri Hivatal)
 • Csökmői gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 25. (hétfő) 10.00
  helyszín: 4145 Csökmő, Alkotmány u. 1. (Csökmői Tájház)
 • Újszász-jászboldogházi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 22. (péntek) 13.00
  helyszín: 5052 Újszász, Dózsa György út 23. (Rózsa Imre Középiskola és Kollégium)
 • Jászapáti–jászkiséri szikesek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 22. (péntek) 09.00
  helyszín: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10. (A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény)
 • Jászsági Zagyva-ártér
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 21. (csütörtök) 13.00
  helyszín: 5100 Jászberény, Bercsényi Miklós út 1/A (Ifjúsági ház)
 • Borsóhalmi-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 21. (csütörtök) 09.00
  helyszín: 5100 Jászberény, Bercsényi Miklós út 1/A (Ifjúsági ház)
 • Tisza-tó
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 19. (kedd) 11.00
  helyszín: Abádszalók, Művelődési Ház (Mikszáth Kálmán út 3.)
 • Aranyosi-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 19. (kedd) 10.00
  helyszín: Abádszalók, Művelődési Ház (Mikszáth Kálmán út 3.)
 • Úrbéri-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 19. (kedd) 9.00
  helyszín: Abádszalók, Művelődési Ház (Mikszáth Kálmán út 3.)
 • Szalóki Nagy-fertő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 19. (kedd) 8.00
  helyszín: Abádszalók, Művelődési Ház (Mikszáth Kálmán út 3.)
 • Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 18. (hétfő) 16.00
  helyszín: Tiszaigar, Művelődési Ház (Dózsa György út 19.)
 • Tisza-tó
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 18. (hétfő) 13.00
  helyszín: Tiszafüred, Kovács Pál Művelődési Központ (Örvényi út 6.)
 • Tisza-tó
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 18. (hétfő) 11.00
  helyszín: Poroszló, Fűzfa Pihenőpark (Kossuth Lajos út 81.)
 • Tisza-tó
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 18. (hétfő) 9.00
  helyszín: Kisköre, Művelődési Ház (Kossuth Lajos út 1.)
 • Kismarja-pocsaj-esztári gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 14. (csütörtök) 14.00
  helyszín: 4125 Pocsaj, Kossuth u. 1. (IKSZT Ifjúsági Ház)
 • Mezőtúri Szandazugi-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 13. (szerda) 16.00
  helyszín: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (Török János Terem) Mezőtúr, Kossuth tér 1.
 • Cserkei Nagy-fertő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 13. (szerda) 13.00
  helyszín: Cserkeszőlő, Dózsa György utca,(Cserkeszőlői Nyugdíjasház, Sportpálya)
 • Csépa-szelevényi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 13. (szerda) 11.00
  helyszín: 5476 Szelevény, Kossuth út 71. (Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Szelevényi Tó-köz
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 13. (szerda) 09.00
  helyszín: 5476 Szelevény, Kossuth út 71. (Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Kunszentmártoni Bábockai-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 12. (kedd) 16.00
  helyszín: 5440 Kunszentmárton, Kossuth utca 16. (Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ)

Lakossági fórumok

 • Tiszasasi Láp-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 12. (kedd) 13.00
  helyszín: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20. (Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Tiszaugi Körtvélyes és Bokros
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 12. (kedd) 11.00
  helyszín: Tiszakürt, Bolza gróf út 5. (Tiszakürti Arborétum)
 • Tiszakürt-tiszainokai gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. augusztus 12. (kedd) 8.00
  helyszín: Tiszakürt, Bolza gróf út 5. (Tiszakürti Arborétum)
 • Hegyesbor
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. július 10. (csütörtök) 09.00
  helyszín: Karcag, Eötvös u. 5-7. (Sárgaház Vendéglő)
 • Kaba-Földesi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 27. (péntek) 13.00
  helyszín: 4177 Földes, Karácsony Sándor Tér 6. (Karácsony Sándor Közösségi Ház)
 • Kaba-Földesi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 27. (péntek) 9.00
  helyszín: 4161 Báránd, Kossuth tér 11. (Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Hajdúszováti-gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 26. (csütörtök) 10.00
  helyszín: 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 9. (Kodály Zoltán Művelődési Ház)
 • Derecske-Konyári gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 25. (szerda) 13.00
  helyszín: 4133 Konyár, Rákóczi u. 11. (Konyári Művelődési Ház)
 • Derecske-Konyári gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 25. (szerda) 9.00
  helyszín: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. (Derecskei Önkormányzati Hivatal Díszterme)
 • Kismarjai Nagy-szik gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 24. (kedd) 10.00
  helyszín: 4127 Nagykereki, Bocskai tér 1. (Nagykereki Bocskai Várkastély)
 • Szentpéterszeg-Hencidai gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 23. (hétfő) 13.00
  helyszín: 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 9. (Faluház és Könyvtár)
 • Szentpéterszeg-Hencidai gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. június 23. (hétfő) 9.00
  helyszín: 4123 Hencida, Piac út 13. (Közösségi Könyvtár és Művelődési Ház)
 • Dél-ásványi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. május 29. (csütörtök) 13.00
  helyszín:: 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/a (Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Dél-ásványi gyepek
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2014. május 29. (csütörtök) 9.00
  helyszín: Báránd, Kossuth tér 11. (Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár)
 • Cserkei Nagy-fertő
  Előzetes TÁJÉKOZTATÓ
  2013. december 17. (kedd) 13.00
  helyszín: 5465 Cserkeszőlő, Dózsa György utca (Cserkeszőlői Nyugdíjasház, Sportpálya)
 • Tiszakürt-tiszainokai gyepek
  Előzetes TÁJÉKOZTATÓ
  2013. december 17. (kedd) 9.00
  helyszín: 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2. (Művelődési Ház)
 • Mezőtúri Szandazugi-legelő
  Előzetes TÁJÉKOZTATÓ
  2013. december 16. (hétfő) 10.00
  helyszín: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. (Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház I./124.)
 • Kenderesi-legelő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 11. (szerda) 10.00
  helyszín: 5331 Kenderes, Szent István út 33. (Móricz Zsigmond Művelődési Ház)
 • Jászdózsai Pap-erdő
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 10. (kedd) 13.00
  helyszín: 5122 Jászdózsa, Széchenyi u 1. (Közösségi Ház)
 • Borsóhalmi-legelő
  Előzetes FÓRUM
  2013. december 10. (kedd) 9.00
  helyszín: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 27. (Jász Kaszinó földszinti terem)
 • Alsó-Zagyva hullámtere
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 9. (hétfő) 9.00
  helyszín: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5-7. (Tiszti Klub Étterem)
 • Sándorosi-tavak
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 6. (péntek) 9.00
  helyszín: 4274 Hosszúpályi, Debreceni u 2. (Bem József Művelődési Ház)
 • Nagy-széksós–Rakottyás
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 5. (csütörtök) 9.00
  helyszín: 4124 Esztár, Kossuth u. 1. (József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár)
 • Pocsaji-kapu
  FALUFÓRUM és TEREPBEJÁRÁS
  2013. december 4. (szerda) 10.00
  helyszín: 4125 Pocsaj, Kossuth utca 1. (Közösségi Ház)

Keresés

Terület neve alapján

Terület kódja alapján

Érintett települések alapján

Legfrissebb felmérések

Befejeződött a Pocsaji-csordalegelő (HUHN20006) terület felmérése és fenntartási tervének elkészítése. 

A területhez, illetve  a felméréshez javaslatokat, észrevételeket várunk, mind szakmai oldalról, mind pedig helyi, környékbeli gazdálkodók, magánszemélyek részéről.

Az észrevételeket, javaslatokat a geza@nimfea.hu emailcímre várjuk, de elküldhetőek az adott terület leírásánál található űrlap segítségével is.