Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése

  A Natura 2000 területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, amelyek mindegyikére hazánknak európai kötelezettsége fenntartási tervet készíteni, amely a területek fenntartását és fejlesztését irányozza elő.
  A Natura 2000 területekről és a fenntartási tervek készítéséről a "275/2004. (X.8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről" rendelet rendelkezik. A projekt a megvalósítását az MVH ellenőrzi.

 A projekt általunk érintett részében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az ügyfél, amelynek az együttműködő fele a Nimfea Természetvédelmi Egyesület. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a projekt során két fázisban működik közre. Egyrészt 19 Natura 2000 terület fenntartási tervét készíti el, másrészt 38 terület kommunkációs programját bonyolítja le egesületünk, amelyek közül 19 esetben mi, és 19 esetben a BioAqua Pro Kft. készíti a fenntartási tervet. 

 Ezen oldalunk a projekt során az érintettek minden felmerülő kérdésére igyekszik kielégítő választ adni.

Mi a Natura 2000?

  A Natura 2000 programot az Európai Unió indította a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.E cél érdekében hozta létre a Natura 2000 hálózatot, mely az egész kontinens számára értékes, egyedi vagy veszélyeztetett élőhelyek és fajok védelmére kijelölt területek összessége. A területek kiválasztásának alapjául szolgáló növényeket, állatokat és élőhelyeket két európai uniós jogszabály határozza meg: az 1979-ben kiadott Madárvédelmi Irányelv, és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv.
 Magyarország védett területeinek csak egy része került bele a Natura 2000 hálózatba, ugyanakkor vannak olyan Natura 2000 területek, amelyek korábban nem élveztek védelmet. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kaptak, valamint új források – pl. a LIFE program – állnak rendelkezésre a természetvédelmi kezelések fedezésére.

A Natura 2000 területek kihirdetése utáni feladatok

 A Natura 2000 területek kihirdetésétől fogva a tagállamok meghozzák a szükséges védelmi intézkedéseket. A Natura 2000 terület kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy elérése érdekében hozott intézkedéseket vagy korlátozásokat a természetvédelmi hatóság a területről készítendő kezelési tervben határozza meg.

 A kezelési tervek védett területekkel átfedésben lévő Natura 2000 területek esetében a védett terület kezelési tervével megegyeznek, hiszen azok tartalmazzák a területek természetvédelmi céljait. Ezeken a területeken, különösen a nemzeti parkok törzsterületein, a Nemeti Parki Igazgatóságok a kezelésért felelős szervezetek, sokszor a (föld)tulajdonosi jogkört is gyakorolják, így ezeknek a terveknek az elkészítése egyszerűbb. Ezeket a kezelési terveket miniszteri rendelet formájában hirdetik ki.

 Bővebben 

Keresés

Terület neve alapján

Terület kódja alapján

Érintett települések alapján

Legfrissebb felmérések

Befejeződött a Pocsaji-csordalegelő (HUHN20006) terület felmérése és fenntartási tervének elkészítése. 

A területhez, illetve  a felméréshez javaslatokat, észrevételeket várunk, mind szakmai oldalról, mind pedig helyi, környékbeli gazdálkodók, magánszemélyek részéről.

Az észrevételeket, javaslatokat a geza@nimfea.hu emailcímre várjuk, de elküldhetőek az adott terület leírásánál található űrlap segítségével is.