Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

. 6 I. ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR INFORMÁCIÓK

. 1I.1. A terület múltja.
11
I.2. Az állattartás a településen
. 15
I.3. Földrajzi adottságok
21
1.3.1. A földrajzi adottságok szerepe a tájgazdálkodásban.
21
I.3.2. Domborzati adatok
21
1.3.3. Területhasznosítás
22
1.3.4. Földtani adottságok
22
1.3.5. Éghajlat
22
1.3.6. Vízrajz
23
1.3.7. Talajok
23
I.4. A terület védettsége
. 25
I.4.1. Védettségi kezdeményezések
25
I.4.2. A védetté nyilvánítás és a Túzokrezervátum kialakításának története.
26
I.4.3. A túzok előfordulása, mint a táj legjelentősebb természeti értéke
. 27
I.4.4. A túzok szaporodási és élőhelyi igényei, telelése.
28
I.5. Helyzetelemzés, jelen természeti állapotok dokumentálása.
29
I.6. A területek pontos helyszíni bemutatása.
31
I.6.1. A területek történelmi emlékei
31
1.6.2. A területek mai állapota.

38 II. A TÁJREHABILITÁCIÓ CÉLJA.

39 II.1. A gyepterületek állapotváltozásai
39
II.2. Tájhasználat
40
II.2.2. Ahogyan eleink éltek
40
II.2.3. Juhtartás a XX. században.
41
II.2.4. Konfliktusok
41
II.3. Gyepek jelentősége.
41
II.4. Az ideális állapot, elérendő cél
44
II.4.1. Állapotok, értékek
44
II.4.2. Természetvédelmi szempont
44
II.4.3. Gazdálkodási szempont
45
II.5. A terület ökológiai-rehabilitációs képességének vizsgálata. 45

45 III. LEGELŐ ÁLLATTARTÁS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

46 III.1. Az állattartás lehetőségei
46
III.1.1. Lehetőségek
46
III.1.2. A legeltetés
47
III.2. A potenciális használható fajták bemutatása.
52
III.3. Gazdálkodási szempontok és lehetőségek
53
III.4. Megvalósítás eszközei
54
III.5. Egyéb termékfelhasználás lehetőségei
55
III.6. Egyéb tv. tevékenységek
55
III.7. Indikáció.
55
III.8. Legeltetés esetleges lehetséges veszélyei

55 IV.  AZ ÜRGE SZEREPE A TÁJREHABILITÁCIÓS PROGRAMBAN. 58

IV.1. Az ürge.
58
IV.2. Az ürge természetvédelmi értékelése.
59
IV.3. A kipusztulás körülményei
59
IV.4. A telepítés létjogosultsága.
59
IV.5. Az ürgetelepítés lehetőségei
60
IV.6. A visszatelepítés eszközei

64 V. BEMUTATÁS

. 65 V.1. Bemutatás szükségszerűsége.
65
V.2. Pásztorépítmények
65
V.3. Bemutatás lehetőségei, eszközei
67
V.3.1. Lehetőségek
67
V.3.2. Őshonos háziállatok
67
V.4. A program idegenforgalmi fejlesztésének korlátai, fenntarthatósága.

75 VI. MEGVALÓSÍTÁS, FENNTARTHATÓSÁG, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL.

76 VI.1. A fenntartható fejlődés elvei
76
VI.2. Ütemezés
76
VI.3. Megvalósítás körülményei
76
VI.4. Önfenntartó képesség.
76
VI.5. Elérendő cél
77
VI.6. Bevonni kívánt személyek, intézmények 77

VII. KOMMUNIKÁCIÓ

.VII.1. Kommunikáció célja.
78
VII.1.1. A kommunikáció fogalma
78
VII.1.2. A kommunikáció célja.
78
VII.2. Kommunikációs eszközök, csatornák
79
VII.2.1. Eszközök bemutatása: 79
VII.2.2. Elvárások a kommunikációval kapcsolatban.
79
VII.2.3. A megfelelő eszközök kiválasztása. 80

VIII. MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES FORRÁSOK.

81 VIII.1. Forrásigények
81
VIII.1.1. A program költségeink összesítése. 81 - Bérösszesítés, részletezés
84
VIII.2. Forráslehetőségek

84 IX. ÖSSZEFOGLALÁS.

86 X. FELHASZNÁLT IRODALOM..

87 X.1. Túrkeve önfenntartó múltja. 87
X.2. Tájgazdálkodás 87
Ángyán József: Agrárkoncepciók az unióban és itthon
87
X.3. Természetvédelem
. 87
X.4. Ürgetelepítés
88
X.5. Egyéb felhasznált irodalom. 88