A Be-Natur program bemutatása

  A BE-NATUR A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében megvalósuló nemzetközi program.

 A projekt vezető kedvezményezettje, a Be-Natur projektben megvalósuló minden nemzetközi tevékenységek koordinátora a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, ami nagy megtiszteltetés az egyesület számára, ugyanakkor számos eddig ismeretlen kihívást is jelent.

 A projekt elsődleges célja a Natura 2000 természetvédelmi területek kezelésének előmozdítása, a gyakorlati természetvédelmi bevatkozások mellett az ezzel kapcsolatos szemléletformálás, a fenntartható turizmus szélesebb körben való megismertetése is. A program keretében 2014 januárjáig dolgoznak együtt a különböző nemzetek képviselői 5 munkacsomag szerint, többek között annak érdekében, hogy közös nemzetközi stratégiát és eszközrendszert dolgozzanak ki az érintett Natura 2000 területek és fajok jobb kezelése érdekében. A partnerszervezetek többek között a kárókatona, a mocsári teknős és a fehér gólya, valamint különböző vizes élőhelyek érdekében végeznek majd számos gyakorlati természetvédelmi beavatkozást.

Mi is az a Natura 2000?

 Az Európai Unió 1992. május 21-én fogadta el az Élőhelyvédelmi Irányelvet. A Madárvédelmi Irányelvvel együtt a két rendelet alkotja a Natura 2000 hálózatok alapját. A Natura 2000 hálózat a világon egyedülálló kezdeményezés, mely az Európai Unió teljes területére kiterjedően, hálózatszerűen igyekszik összekötni értékes, egyedülálló és kiemelt jelentőségű élőhelyeket, illetve fajok populációit. Magyarországon a csatlakozással egy időben elkezdődött a Natura 2000 területek kijelölése, mely szakasz mára lezárult és az ország mintegy 21%-a került védelem alá. A korábban nemzeti szintű védettséget élvező területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kapott uniós védettséget. Ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik.

 Az Élőhelyvédelmi Irányelv célja, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához a tagállamok európai területén belül. Az irányelvnek megfelelően hozott intézkedések célja a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező védettségi helyzetének fenntartása illetve helyreállítása. Az irányelvnek megfelelően hozott intézkedések figyelembe veszik a gazdasági, társadalmi és kulturális igényeket, valamint a regionális és a helyi sajátosságokat is. A védelem nem embertől mentes területeket, szigorúan elzárt rezervátumokat jelent, hanem az ott élő lakosság, gazdák bevonásával összhangot igyekszik teremteni a gazdálkodás, erdészet és természet között, annál is inkább, mivel sok esetben éppen a sok évszázados emberi tevékenység segítette a természeti értékek kialakulását, például a rendszeresen legeltetett vagy kaszált területek esetében. A Natura 2000 területek védelmében tehát hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok szerepe. Ilyen módon a hagyományos tájhasználati módok megőrzése vagy újrafelfedezése, az őshonos magyar háziállatok tartásának népszerűsítése sokféleképpen járulhat hozzá a természeti és kulturális értékek védelméhez.

További részletes info: http://www.natura.2000.hu/

A program felépítése a munkacsomagok szerint:

1. Nemzetközi menedzsment

2. Kommunikáció

3. A Natura 2000 hálózat megvalósítását elősegítő transznacionális közös stratégia

4. A stratégia gyakorlati megvalósítása

5. Szemléletfomálás és a fenntartható turizmus előmozdítása