A stratégia gyakorlati megvalósítása és a tudásbeli tőke növelése

  Ebben a munkacsomagban a korábban kidolgozott stratégiák és cselekvési tervek alapján kerül sor számos konkrét tevékenységre, amelyek hozzájárulnak a tervek gyakorlati megvalósulásához.

  A munkacsomag egyik eleme szakértők számára szervezett tréningsorozat, amely minden partner esetében legalább 10-15 szakértő bevonását teszi lehetővé.
Ezen felül minden egyes parterszervezet gyakorlati természetvédelmi beavatkozások is végez, amelyek az egyes konkrét élőhelyek vagy területek igényeitől függően lehetnek közvetlen vagy közvetett beavatkozások. A közvetett beavatkozásokra olyan esetekben kerül sor, amikor az adott területen jelenleg az elsődleges feladat inkább a közvélemény figyelmének felhívása a természeti értékek védelmére, a döntéshozók bevonása bizonyos szakmai folyamatokba vagy az élőhelyre vonatkozó kezelési terv elkészítése.

  A megvalósított közvetlen beavatkozásokat a szakmai munkacsoport véleménye alapján úgy választotta ki a partnerség, hogy azok a nemzetközi bevált példákon alapuljanak, széles körű szakmai támogatottsággal modellértékű cselekvési programokat mutassanak be, amelyeknek a példáját majd más területek kezelői is követni tudják. A program nemzetközi jellegéből következően nagyon fontos a transznacionális együttműködés és tapasztalatcsere, a szinergia megteremtése a gyakorlati természetvédelmi kezelés minden lépése során. A program keretében változatos beavatkozásokra került sor, például az adriai toknak a Reno folyó torkolatvidékére való visszatelepítésére, illetve több Natura 2000 területen alakítottak ki tanösvényt és környezeti nevelési eszköztárat, más élőhelyek esetében a rehabilitáció első lépéseként kitakarították a területet, ami hol bozótirtást, hol tóparti szemétszedést jelentett. A más partnerek által elvégzett beavatkozásokról a www.be-natur.it honlapon lehet további információkat szerezni. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a gólyavédelmi program keretében számos gyakorlati természetvédelmi tevékenységet kezdett, ezekről A fehér gólya védelme menüpontban olvashat.

 

1. Nemzetközi menedzsment

2. Kommunikáció

3. A Natura 2000 hálózat megvalósítását elősegítő transznacionális közös stratégia

4. A stratégia gyakorlati megvalósítása

5. Szemléletfomálás és a fenntartható turizmus előmozdítása