Kommunikáció

 A projekt során a folyamatos kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjük. A kommunikáció a projekt teljes időtartama alatt folyik helyi, nemzeti és Európai Uniós szinten, bevonva a különböző érdekcsoportokat, így például a gazdálkodókat, döntéshozókat és szakpolitikusokat, a tudományos, a kormányzati és a civil szféra képviselőit is. A nemzetközi együttműködés keretébenminden résztvevő partnerszervezet egységes kommunikációs stratégia alapján, közösen elfogadott arculati irányelvek mentén végzi a kommunikációs tevékenységeket, a munkacsomagot koordináló Ravenna tartomány irányításával.

 A projekttel kapcsolatos kommunikációnak része a hagyományos médián keresztüli kommunikáció (pl sajtótájékoztatók, sajtónyilatkozatok), valamint egyéb kommunikációs csatornák, amelyek sokféle eszközt használnak fel a projekt széles körű megismertetésére, a döntéshozókkal való személyes találkozóktól a nemzetközi szakértői találkozókon és ismeretterjesztő kiadványokon keresztül a lakossági fórumokig.

 A projekt kommunikációjának fontos eszköze a projekt honlapja is: www.be-natur.it

 
 

1. Nemzetközi menedzsment

2. Kommunikáció

3. A Natura 2000 hálózat megvalósítását elősegítő transznacionális közös stratégia

4. A stratégia gyakorlati megvalósítása

5. Szemléletfomálás és a fenntartható turizmus előmozdítása