A Natura 2000 hálózat megvalósítását elősegítő transznacionális közös stratégia

Ezen a munkacsomagon belül számos tevékenységre kerül sor, amelyek célja, hogy olyan eszközrendszert tegyen elérhetővé minden érintett számára, amelyek segítségével a Natura 2000 hálózat élőhelyeinek és fajainak védelme tudományos alapokon, nemzetközi megközelítéssel biztosítható.
A következő tevékenységek valósulnak meg:
1. Helyzetértékelés
2. Közös nemzetközi fajvédelmi cselekvési tervek
3. Közös nemzetközi monitoring és módszertani útmutató

1. Helyzetértékelés

A helyzetértékelés fő feladata az, hogy rálátást adjon a partnereknek a Natura 2000-es területek jelenlegi helyzetére, és megkönnyítse a problémák és a megoldási lehetőségek felismerését. A helyzetértékelés alapján a résztvevő partnerek egyértelműen meghatározhatják, hogy az egyes országokban jelenleg milyen feladatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy a Natura 2000 hálózatot minél magasabb szinten sikerüljön megvalósítani.
A helyzetértékelés elsősorban a következő témákra fordít figyelmet:
Jogi és intézményi háttér
Betekintést enged a jogi problémákba, akadályokba, valamit a felmerült kezelési gondokba.  Megpróbál egy élhetőbb, hatékonyabb szervezeti megoldást javasolni az eddigi Natura 2000 területek újragondolásához, valamint a jövőbeni gondok elkerüléséhez
Irányítás és szervezeti felépítés
Rámutat a szervezési és irányítási problémákra, mint például a szakértő vezetők, képzők és oktatók hiányára.
Ökológiai állapot
Az adatok hiányosságait, pontatlanságait emeli ki, amelyek miatt nem áll a partnerek rendelkezésére elegendő adat, hogy pontosan meghatározhassák a szükséges lépéseket.
Költségek és pénzügyi hézagok
Megállapítható, hogy az általános támogatásokon túl az anyagi források korlátozottak, így a tervek nem mindig kivitelezhetőek olyan könnyen.
Tapasztalatcsere
A kölcsönös tapasztalatcserét, illetve a bevált módszerek újra felhasználását támogatja, ösztönzi

 

Az elkészült dokumentum letölthető innen:
http://www.be-natur.it/downloads.html

 

2. Közös nemzetközi kezelési tervek

A közös nemzetközi kezelési tervek igen fontosak a program keretében. Ezek célja, hogy a Natura 2000 fajok és élőhelyek kezelésére egyedülálló módon nemzetközi megközelítésből adjanak megoldási lehetőségeket. Kezelési tervek, stratégiák, cselekvési programok eddig is születtek már a Natura 2000 hálózat megvalósításának elmúlt éveiben, de ilyen átfogó, több ország szakértőinek és különféle érdekcsoportokat képviselő szereplőinek bevonásával készült kezelési tervek elsőként a Be-Natur program keretében készülnek.
A programban részt vevő partnerek és szakértőik kiválasztottak 3 fajt és 3 élőhelyet a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvben szereplők közül, amelyek a program által lefedett régió több országában megtalálhatók, és a vizes élőhelyekhez kapcsolódnak. A kezelési tervek rendszerezik az egyes fajokról és élőhelyekről rendelkezésünkre álló tudományos ismereteket, meghatározzák a fenyegető tényezőket, majd leírják, hogy mik azok a tevékenységek, amelyek szükségesek ezen fenyegető tényezők megszüntetésére vagy ellensúlyozására.
A nemzetközi együttműködésben, a munkacsoportokban elkészült és jóváhagyott kezelési tervekből ezután minden ország összeállítja nemzeti nyelven a fajvédelmi tervet, amit az illetékes minisztériummal, hatósággal való egyeztetést követően ezek a dokumentumok legyenek az egyes országok hivatalosan is elfogadott kezelési tervei az adott fajokra és élőhelyekre vonatkozóan.
A BE-NATUR projekt gerince a kezelési tervek kidolgozása, amelyek sok már jövőbeni projekt, természetvédelmi kezelési programok és tevékenységek számára is kiindulási alapot jelenenek majd.

A projektben résztvevő partnerek által kiválasztott élőhelyek:

Tengerparti és sótűrő növényzettel borított élőhelyek, valamint tengerparti homokdűnék és szárazföldi dűnék

A csoport partnerei:

      • Veneto Régió (koordinátor)
      • Ravenna Tartomány
      • Strandja Natúrpark Igazgatóság
      • Torre Guaceto területet kezelő konzorcium
      • Duna-delta Kutatási és Fejlesztési Intézet

Édesvízi élőhelyek és erdők

A csoport partnerei:

      • Cacak Város Önkormányzata
      • Dél-Epiroszi Fejlesztési Ügynökség (ETANAM)
      • Temes Megyei Önkormányzat

Dagadólápok, átmeneti lápok és rétlápok

A csoport partnerei:

      • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
      • Bécsi Műszaki Egyetem (koordinátor)

A projektben résztvevő partnerek által kiválasztott élőhelyek:

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

A csoport partnerei:

      • Nimfea Természetvédelmi Egyesület (koordinátor)
      • Temes Megyei Önkormányzat
      • Strandja Natúrpark Igazgatóság

Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)

A csoport partnerei:

      • Ravenna Tartomány (koordinátor)
      • Veneto Régió
      • Cacak Város Önkormányzata
      • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
      • Dél-Epiroszi Fejlesztési Ügynökség (ETANAM)
      • Duna-delta Kutatási és Fejlesztési Intézet

Mocsári teknős

A csoport partnerei:

      • Strandja Natúrpark Igazgatóság
      • Torre Guaceto területet kezelő konzorcium

A fenti kezelési tervek elérhetőek a www.be-natur.it oldalon.

 

3. A Natura 2000 hálózat megvalósítását célzó transznacionális monitoring eszközök és stratégiák

 A Be-Natur projektben résztvevő partnerek az osztrák ECO Intézet (http://www.e-c-o.at) szakmai vezetésével olyan iránymutatást dolgoznak ki, amely segítséget nyújt a kezelt fajok és élőhelyek állapotváltozásának monitorozásához, a különböző közvetett és közvetlen beavatkozások eredményének a nyomon követéséhez.
A monitoring eszköz hozzájárulhat a fajok és élőhelyek kutatásához is, hiszen számos fajról és élőhelyről nem rendelkezünk alapos tudományos ismeretekkel.
A természetvédelmi kezelési tevékenységek monitoringja azért is lényeges, mivel hasznos információkat szolgáltat arról, hogy az dott tevékenység elérte-e a kitűzött célt, és folyamatos visszacsatolást biztosít a jövőbeni természetvédelmi intézkedésekhez – a természetvédelmi biológiában ezt ea megközelítést nevezik adaptív, vagy alkalmazkodó, vagy önfejlesztő kezelési modellnek is, amelyben folyamatosan gyűjtik a naprakész és megbízható információkat, hogy azok alapján megismerve az ok-okozati összefüggéseket minél közelebb kerüljünk az optimális kezelési stratégiához.

 

1. Nemzetközi menedzsment

2. Kommunikáció

3. A Natura 2000 hálózat megvalósítását elősegítő transznacionális közös stratégia

4. A stratégia gyakorlati megvalósítása

5. Szemléletfomálás és a fenntartható turizmus előmozdítása