Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Puszta 1997

Előszó


Most, mikor egyesületünk évkönyvének immár második számát vehetjük kezünkbe, nem csupán annak örülünk, hogy sikerült ismét megszerkesztenünk e kiadványt, hanem a megtett út teljesítésének is, melyet magunk mögött tudhatunk ezzel.
A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület, mint környezet- és természetvédelmi szövetség 1995-ben kezdte munkáját, s akkor adtuk ki "A Puszta" előző számát is. Akkor még kialakulóban volt egyesületünk arculata, és a kezdeti gyors fellendülést csak sok és nehéz munka árán sikerült megőrizni. 1996-ban számos programunkkal és kutatásunkkal lekötötten kerestük a támogatókat, sokszor minden másról elfeledkezve. Ám szeptemberben az iskolakezdéssel már megjelent folyóiratunk, a Zöld Híradó is, mely közvetlen kapcsolatot hozott létre a tagszervezetek között, ezzel az aktuális zöld híreink áramlása felgyorsult, így tagságunk tovább növekedhetett sok-sok fiatallal. 1997. év kezdeti anyagi nehézségein túltéve magunkat, helyzetünk a honi zöld mozgalomban megszilárdulni látszott, és viszonylag stabil helyzetünket a működési területünk természetvédelmében ma is élvezhetjük. Kiváló kapcsolatot sikerült kiépíteni sok civil szervezettel, de példásan együttműködünk államigazgatási szervekkel is. Helyzetünk tehát mind erkölcsi, mind anyagi szempontból nagyjából stabilizálódott, így lehetőségünk nyílt végre ismét kiadni A Pusztát.
Mielőtt beletekintenénk, hogy mit is tartalmaz jelen számunk, egy hibaigazításra vagyunk kénytelenek felhívni a figyelmet, melyről bennünket Büki József úr, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának könyvtárosa tájékoztatott. Előző számunk (1995) 1/12-es évfolyam-számon jelent meg, holott már ilyen került kiadásra, és ennek 1/13-nak kellett volna lennie - ezért 1/14 most az évfolyamunk száma. A hibáért előző számunk minden kedves olvasójától elnézést kérünk.
Ezek után pedig nézzük, mit is tartalmaz A Puszta ezen száma, melyet kezünkben tartunk!
Hagyományteremtés céljából kezdtük évkönyvünket egy csaknem százéves írással, mely a Természettudományi Közlöny XXXVII. kötetében jelent meg (1905.) figyelemfelkeltő szándékkal. Ennek a könnyen érthető, szép magyar nyelven írt dolgozatnak az elolvasása után elgondolkozhatunk azon, hogy nem állná-e meg ez az írás a helyét a mai kor bármelyik szaklapjában ugyanúgy, ugyanazzal az aktualitással, mint ahogy 1905-ben megállta. Megállapíthatjuk, hogy ezen munka a természetvédelem egyik alapkövét jelentheti hazánkban, és a szerző, Sajó Károly talán ebben a "próféciájában" előre jelzi azt a természetrombolást, ami még ma is folyik. De ki is volt ez a Sajó Károly, akinek sorait még ma is jogos számonkérésként lehetne a kormányzat elé állítani? Erre adunk választ még a cikk előtt, előszavunk után. Az írás után lelhetőek fel egyesületünk tagjainak, munkatársainak, vagy partnereinek beszámoló dolgozatai, az eltelt két évben végzett kutatásokról, vagy olyan jellegű munkák, melyek ma is érdekesek lehetnek a térségben dolgozó, természetvédelemmel foglalkozó szakembereknek. A Puszta jelen számában tizenkét dolgozatot olvashatunk el, melyet öt kisebb terjedelmű természettudományi közlemény követ. A dolgozatokban megtalálhatóak nem védett élőhelyek feltárási eredményei, faunisztikai felmérések, területek bemutatásai és más aktuális természetvédelmi témájú írások. A kutatási fejezetet követi egyesületi programjaink beszámolói, melyben a legfontosabb tevékenységeinkről részletesebb képet kaphat a tisztelt olvasó. A " Zöld Rapszódia" fejezetében tagjaink által választott versválogatást olvashatunk el néhány szép grafikával, melyet Füleki Gábor festőművész bocsátott rendelkezésünkre. Található még e fejezetben Sterbecz Istvánnal egy rövid riport, és egy érdekességnek szánt, sulymot bemutató írás. Az utolsó fejezetet természetbúvároknak szántuk, természetvédelmi kezdeményezéseik ösztönzésére és segítésére védett növényfajok, társulások és védelmi intézkedések bemutatásával.
Fogadják e számot is olyan szeretettel, amellyel szerkesztői összeállították az Önök részére, és hasznosítsák a benne olvasottakat!


Tartalom


Kutatási beszámolók

Bíró István: Az Alföld peremén: A Biharugrai Tájvédelmi Körzet
Harmos Krisztián: A Cserhátalja középső részének erdei és füves élőhelyei
Ecsedi Zoltán: A Hortobágy TE által kialakított mesterséges vizes élőhely
Aradi Csaba - Gőri Szilvia: Vizes élőhelyek kezelése a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Molnár Zsolt: Másodlagos löszpusztagyerek fejlődése dél-tiszántúli felhagyott szántókon
Sallai R. Benedek: A Túrkeve melletti Pásztó-puszta védelmi javaslatának indoklása
Oszonics István: Érdekességek Túrkeve környékének ormányosbogarairól
Széll Antal - Puskás László: Tervjavaslat a körösladányi Kisrét védetté nyilvánítására
Forgách Balázs: A fehér gólya állományának helyzete Békés megyében
Sallai R. Benedek: A bucsai jenőmajori erdő és rét természeti értékeinek bemutatása
Monoki Ákos: Őszi kikerics Kisújszállás határában
Sallai Zoltán: Adatok a körösvidék halfaunájához (Szarvas környékének halai)
Tóthné Hanyecz Katalin: Szarvas környékének klimatikus, talajtani és hidrológiai vizsgálata
Tóth Imre: Kék vércse állományának felmérése és védelme Békés megyében 1990-1994
Tóth Imre: Vörös vércse állományának felmérése és védelme Békés megyében 1990-1994
Kapocsi István: A székicsér és a feketeszárnyú székicsér megfigyelési adatai Karcag környékén
Kapocsi István - Tar János: Adatok a daru 199-os hortobágyi vonulásról

Egyesületi programok beszámolói

Beszámoló egyesületünk 1996-97-es élőhely-rekonstrukciós programjairól
Beszámoló az egyesület nem védett élőhelyek feltárására vonatkozó programjáról
Beszámoló a Macskahere Természetvédelmi Kör munkájáról
Beszámoló a halfaunisztikai munkacsoport 1997-ben végzett munkájáról
Beszámoló a Madárhely 1996-97-ben végzett munkájáról
Beszámoló egyesületünk környezeti nevelés programjáról
Beszámoló a Bagolyvédők Baráti Körének munkájáról
Beszámoló a Fekete István Környezetés Természetvédelmi Központ létrehozásáról
Beszámoló a Fegyver-fenéki élőhely-rekonstrukciós programról
Beszámoló a "Nimfea" Központi Iroda munkájáról
Köszönetnyilvánítás egyesületünk támogatóinak

"Zöld rapszódia"

Vers válogatás
"A Természet szolgálatában" - beszélgetés Sterbecz Istvánnal
A sulyom
Könyvajánló: Ohattól Meggyesig

Melléklet

1.sz. melléklet: Védelemre érdemes növénytársulások
a) Fátlan, nedves termőhelyek növénytársulásai
b) Fátlan, száraz termőhelyek növénytársulásai
c) Fás (erdős) termőhelyek növénytársulásai
2.sz. melléklet: Fokozott védelemre érdemes növénytársulások
a) Fátlan, nedves termőhelyek növénytársulásai
b) Fátlan, száraz termőhelyek növénytársulásai
c) Fás (erdős) termőhelyek növénytársulásai
3.sz. melléklet: Fokozottan védett, védett és a magyar Vörös Könyvben szereplő száras növények
4.sz. melléklet: Természeti területek és értékek kiemelt oltalma

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -