Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Puszta 1998


Előszó


Tisztelt Olvasó!

Egyesületünk harmadik évkönyvét tartja a kezében, melyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy az előző évkönyvben közöltek óta eltelt időszakban természetvédelmi kutatási eredményeinkről, egyesületünk életét érintő legfontosabb eseményekről beszámoljunk Önöknek.
Az öröm és a siker hangján emlékezünk az 1998. évi egyesületünket érintő legnagyobb megtisztelésről, a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület "Pro Natura" Díj-ban történő részesítéséről. Ez az elismerés megkezdett munkánk további folytatásához buzdítás, tagjainknak dicsőség, egyben újabb kihívás és kötelezettség, hiszen a "rang" kötelez.
Az évkönyvben közzétett kutatási beszámolóink biológiai állapotfelmérésekre vonatkozó élőhely-feltárási eredmények, faunisztikai felmérések és egyben természetvédelmi témájú közlemények. Szerzőink között egyaránt kösznthetünk fiatal, pályájuk elején lévő szerzőket, valamint komoly szakmai múlttal rendelkező szakértőket. Ahogy az évszakok folyamatos és örök váltása a természet alapvető törvénye, ahogy a múlt a jelennek, a jelen a jövőnek át kell, hogy adja a teret, a legtermészetesebb dolog, hogy az idősebb generáció idővel át kell hogy adja a helyét az "újnak", a szárnyaikat most próbálgató természetkutatónak. Ezért hát fogadja az olvasó szeretettel és építő kritikával a nagy gonddal elkészített kutatási beszámolókat, különös tekintettel az egyesületünk fiataljai által összeállítottakat.
Olvashatók évkönyvünkben az 1998. egyesületi programokat ismertető beszámolók, - az eseményekről összeállított közlések, melyek a természet szeretetéről és tiszteletéről, valamint a megismerését célzó táborok szervezéséről -, az elvégzett munka bemutatásáról szólnak. Egyesületi munkánk kiemelt területe a környezet- és természetvédelmi tudatformálás. A természetvédelmi táborok szervezésekor, közös kutatási projektek, terepkutatásuk során a ráción alapuló egzakt felméréseken túl keressük a megoldást: hogyan éleszthetjük újjá azt a "csodálkozást", melyet gyermekként érzetünk, amikor a világot még újnak és vonzónak szépnek láttuk, s melyet gyermeki romlatlan tisztelettel szemléltünk.
Tisztelt Olvasó !
Szeretnénk és kívánjuk, hogy a természetvédelmi gondolkodásmód erőteljesebben törjön fel "jobbik énünkből", amely megtudná talán védeni és őrízve fejleszteni a számunkra fontos természeti értékeket, még mielőtt manipulálnánk és negatívan változtatnánk meg azokat, talán visszafordíthatatlanul.
Megköszönjük szponzoraink segítségét, hiszen támogatásuk munkánk folytatásához nélkülözhetetlen forrást jelent, egyben kérjük, ne tagadják meg áldásos tevékenységüket a jövőben sem egyesületünktől.
Végezetül nagy tisztelettel köszönjük meg az Olvasónak, hogy kötetünket kézbeveszi, s
"A PUSZTA" lapjait átolvasva kitüntet figyelmével.


Szabóné dr. Komlovszky Ildikó
a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület elnökeTartalom


KUTATÁSAINK

Puky M.: A Körös-Maros Nemzeti Park kétéltűfaunájának vizsgálata
Sallai Z.: Adatok a Mecseki-hegység és környéke halfaunájához
Kapocsi I.: A Konta-mocsár madártani szempontú jellemzése
Oszonics I.: Adatok a Körös-Maros közének ormányosbogár faunájához
Bíró I.: A vadászat és a vadgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásai Békés megyében
Lengyel P.: A kónyi Tündér-tó (Fertő-Hanság Nemzeti Park) halfaunája
Sallai R. B.: Halastavaink egységes védelmének kezdeményezése
Hanyecz K.: Természetvédelmi génrezervátum kialakítása Póstelek határában
Monoki Á.: A kisújszállási Gyalpár természeti értékei
Sallai Z. - Puky M.: A Nimfea Természetvédelmi Egyesület Halfaunisztikai Munkacsoportjának tízlábú rák, kétéltű és hüllő adatainak értékelése különös tekintettel az elektromos halászat felhasználására a kétéltuek és a vízben élő hüllők vizsgálatában
Vasas A.: A réti sasok etetése a Biharugrai halastavak környékén 1997/1998 telén
Endes M. - Harka Á.: Adatok a tiszai Alföld kisemlősfaunájához bagolyköpet-vizsgálatok alapján
Sallai Z.-Györe K.: Adatok a Kis-Sárrét halfaunájához
Oszonics I.: Adatok Jósvafő ormányosbogár faunájához
Marik P.: A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet madárvilága (1977-1997)
Endes M. - Harka Á.: Adatok a Közép-Tiszavidék és az Északalföldi-hordalékkúpsíkság templomépületeinek denevérállományairól
Harmos K.: A Phlomis tuberosa L. állományainak természetvédelmi szempontú vizsgálata a Cserhátalján
Zalai T.: Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) vonulása és telelése a Kis-Sárréten 1997/98-ban
Deák L.: A daru (Grus grus) vonulási adatai Mezőtúr térségében 1993-1997
Szoboszlai L.: A kisújszállási öregerdő természeti értékei, és értékpotenciál felmérése
Vasas A. - Zalai T.: Ritkább madarak előfordulása a Kis-Sárréten 1997-98 között


"ZÖLD RAPSZÓDIA"

In memoriam Réthy Zsigmond (1946-1998)
Könyvajánló: CRISICUM
Verskoszorú Füleki Gábor grafikáival
Szűcs Sándorra emlékezünk
Szűcs Sándor: Ludas Matyi cimborái
Szűcs Sándor: Békési históriák


Egyesületi éves jelentés

Beszámoló a Halfaunisztikai Munkacsoport 1998-ban végzett munkájáról
Beszámoló a napkollektor összeszerelő műhely kialakításáról
Beszámoló a Macskahere Természetvédemli Kör 1998-as munkájáról
Beszámoló a Fegyverfenék élőhely fenntartásról
Beszámoló a Bagolyvédők Baráti Körének 1998-as munkájáról
Beszámoló egyesületünk környezeti nevelési, szemléletformáló programjáról
Beszámoló a madárrepatriáló állomás működéséről
Beszámoló az Átfogó Szervezetfejlesztési programról
Beszámoló a Györffy Tanya üzemeltetéséről
Beszámoló a Román-Magyar nemzeti park létrehozásának kezdeményezéséről
Beszámoló a Dévaványai Környezeti Nevelési Munkacsoport munkájáról
Beszámoló oktatóközpontunk építéséről
Beszámoló a szelektív hulladékgyűjtési kezdeményezésünkről
Beszámoló a Központi Iroda munkájáról