Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Puszta 1999


Előszó


Ismét nagy munka mögött állunk, amikor végre kezükbe vehetik az egyesületünk 1999-es évkönyvét. Sajnos nagyon nehezen sikerült összeállítanunk, hiszen a szerkesztés derekán, amikor leginkább kellett volna haladnunk a kiadvánnyal, sajnos megtörtént a Tisza súlyos természeti katasztrófája, a cián és nehézfém szennyezés. Ez a szomorú esemény sajnos egész 2000-es évünk tevékenységét meghatározta, így húzódtak el a munkálatok egészen az esztendő végéig, amiből nyomdába adás csak ezévben sikerült.
Így lehetséges, hogy csak a 2001-es évben vehetik kezükbe egyesületünk negyedik évkönyvét, melyet ismét azzal a céllal állítottunk össze, hogy az előző évkönyvben közöltek óta eltelt időszakban természetvédelmi kutatási eredményeinkről, egyesületünk életét érintő legfontosabb eseményekről beszámoljunk Önöknek.
A jelen évkönyvben közzétett kutatási beszámolóink is biológiai állapotfelmérésekre vonatkozó élőhely-feltárási eredmények, faunisztikai felmérések és egyben természetvédelmi témájú közlemények. Szerzőink között egyaránt kösznthetünk fiatal, pályájuk elején lévő szerzőket, valamint komoly szakmai múlttal rendelkező szakértőket. Ezért hát "vegyes szakmaisággal" készült el ismét a kiadvány, de fogadja az olvasó szeretettel és építő kritikával a nagy gonddal elkészített kutatási beszámolókat, különös tekintettel az egyesületünk fiataljai által összeállítottakat.
Olvashatók évkönyvünkben az 1999. egyesületi programokat ismertető beszámolók, - az eseményekről összeállított közlések, melyek a természet szeretetéről és tiszteletéről, valamint a megismerését célzó táborok szervezéséről -, az elvégzett munka bemutatásáról szólnak. Egyesületi munkánk kiemelt területe a környezet- és természetvédelmi tudatformálás. A természetvédelmi táborok szervezésekor, közös kutatási projektek, terepkutatásuk során a ráción alapuló egzakt felméréseken túl keressük a megoldást: hogyan éleszthetjük újjá azt a "csodálkozást", melyet gyermekként érzetünk, amikor a világot még újnak és vonzónak szépnek láttuk, s melyet gyermeki romlatlan tisztelettel szemléltünk.
Végül megköszönjük szponzoraink segítségét, hiszen támogatásuk munkánk folytatásához nélkülözhetetlen forrást jelent, egyben kérjük, ne tagadják meg áldásos tevékenységüket a jövőben sem egyesületünktől. Köszönjük a kiadvány megjelenését segítő támogatók bizalmát ugyanúgy, mint a mindennapi munkánkra forrást biztosító segítők figyelmét.
Végezetül nagy tisztelettel köszönjük meg az Olvasónak, hogy kötetünket kézbeveszi, s
"A PUSZTA 1999" lapjait átolvasva kitüntet figyelmével.

a szerkesztőkTartalomKutatásaink

SALLAI ZOLTÁN: A ciánszennyezés halfaunisztikai vonatkozásai
ZALAI TAMÁS: A Tisza-tó madárállományának viszonyiról a szennyezési hullámok kapcsán
VASAS ANDRÁS: Jelentés az 1999. évi madárállomány-változásról a Biharugrai, a Begécsi halastavakról és környékükről
DR. PUKY MIKLÓS: Kétéltűfauna helyzete és kétéltű fejlődési rendellenességek előfordulása a Körös-Maros Nemzeti Parkban
KALIVODA BÉLA: Adatok a Karcagi Arborétumban telelő erdei fülesbaglyok (Asio otus) táplálkozásáról
TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN: Gondolatok az építészeti értékek megóvásáról, illetve a tájkarakter fenntartásának lehetőségeiről Magyarországon
SALLAI ZOLTÁN: Javaslat a hazai halfajok védettségi státuszának átértékeléséhez
KO©ČO JÁN - BALÁZS PAVOL: Adatok a Nógrád megyei vidraállomány (Lutra lutra) táplálkozásbiológiájához
RIEZING NORBERT: Az Által-ér, és mellékvizeinek halfaunája
KOVÁCS GERGELY: Egy hortobágyi falu gólyaállományának változásai
PÁSTI CSABA: A Tócó-völgy madárvilága
MONOKI ÁKOS: Kisújszállás vizes élőhelyeinek természeti értékei
TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN: A szarvasi Erzsébet-liget története és értékei
KAPOCSI ISTVÁN: A talajadottság alapján javasolt, természetkímélő földhasználati módok Karcag határában
KISS CSABA: A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei
PABAR ZOLTÁN: A gyöngybagoly állományának helyzete


Zöld Rapszódia

NAGY ANIKÓ: Környezeti nevelés és személyiségfejlesztés az erdei iskolában
ÁPRILY LAJOS versei FÜLEKI GÁBOR képeivel
A ragyogó madár
Laokon
Az öregség árnyékában
Téli út
Új tavasz
Kakukk
A fák
BALASSA IVÁN: Szűcs Sándor az etnográfus
SZŰCS SÁNDOR: Pusztai Szabadok - részletek -
Pusztai vendég - befogadás
Sárréti, kunsági híres pásztorok
Egy öreg bojtár legendája
A hortobágyi szent
Gyökeres András bojtárfogadása
Bojtároktatás
Farkasfogas juhászok


Egyesületi éves jelentés

Beszámoló a Halfaunisztikai Munkacsoport 1999-ben végzett munkájáról
Környezeti nevelési programjaink Szarvason
Beszámoló a Karcagi Munkacsoport munkájáról
Beszámoló a napkollektor összeszerelő műhely munkájáról
Beszámoló a Györffy Tanya Szabadidőközpont 1999. évi működéséről
Beszámoló szelektív hulladékgyűjtési kezdeményezésünkről
Beszámoló a Macskahere Természetvédelmi Kör 1999-es munkájáról
Beszámoló a Bagolyvédők Baráti Körének 1999. évi tevékenységéről
Beszámoló a szövetség környezeti nevelési, szemléletformáló programjairól
A Sárrét Természetvédelmi Szervezet Fegyver-Fenék élőhelyfenntartása
Beszámoló a Fekete István Központ építési munkálatairól
Beszámoló a Madárrepatriáló Állomás működéséről
Az Egyesület természetvédelmi szakmai kezdeményezései
Beszámoló a Központi Iroda 1999 évi koordinációs munkájáról (közhasznúsági jelentés)