Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Puszta 2000


Előszó


Számos kedvezőtlen körülményt leküzdve ismét elérkeztünk oda, hogy a Puszta új számát megjelentethetjük.
Az említett kedvezőtlen körülmények között szerencsére nem az alkotó-, kutató kedv jelenti a legnagyobb problémát, sőt: megnézve a Puszta történetét - akár csak a külalakját tekintve -, láthatóvá válik hogy egyre vastagodó könyvecskéről van szó, melyben a kutatási anyagok száma és terjedelme egyre növekedett. Végül ötödik könyvünkből az egyesület munkacsoportjainak éves beszámolóit sajnos teljesen ki kellett emelnünk a tudományos cikkek és a "Zöld rapszódia" közül.
Igény van a kiadásra! Kevés olyan lehetőség van a térségben, ahol az ifjú kutatók rendszeresen publikálhatnak. Ez a könyv napjainkban már az ország minden területére eljut megteremtve a kutatói kapcsolatok kialakulásának lehetőségét.
A Puszta 2000. a két évvel ezelőtti kutatások adatait, illetve azok feldolgozását foglalja össze. Mondhatnánk azt, hogy ez mára idejétmúlt dolog, de aki ismeri a cikkek megszületésének hátterét, a rengeteg terepmunkát és adatfeldolgozást, valamint azokat a kedvezőtlen körülményeket (anyagi, idő és egyéb problémák), amik hátráltatják a szerkesztést, a könyv megszületését megértik azt, hogy miért 2002-ben jelenik meg ez a könyv. A kutatások egy-egy szakterületen folyamatosan, mind több és több információt szolgáltatnak. Ezen információk naprakészsége mögött rengeteg időigényes munka áll.
Az ötödik kiadás öt hosszú évet jelent. Visszatekintve egyesületi éveinkre sok-sok küzdelmet hagytuk hátra, mellette pedig számos eredményt értünk el. Ennek egyik kiemelkedő bizonyítéka ez a könyvsorozat és konkrétan ez a könyv, a Puszta 2000.
Fogadja szeretettel mindenki, aki munkájában hasznát veszi kutatási anyagainknak, aki új társakat keres a szakemberek körében, aki szereti a természetvédelmet, illetve egyszerűen csak érdeklődik munkánk, egyesületünk iránt.


a szerkesztők nevében:

Tóthné Hanyecz Katalin


S z a r v a s , 2002. május 30.Tartalom


Kapocsi István: Időjárási tényezők hatása a szántóföldi növénykultúrában költő székicsér populációra

Mészáros Csaba: A Zsombói Ősláp-erdő madárvilága

Sallai Zoltán: A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet halfaunisztikai viszonyai Dr. Ján Kosco, Dr. Pavol Balázs: Új
egzotikus faj (Pseudotropheus tropheops) az Ipoly vízrendszerében,

Sallai Zoltán: Adatok a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet halfaunájához, különös tekintettel a Hanyi-érre
vonatkozóan

Deli Tamás: Puhatestű monitorozás a mályvádi-erdőben

Tallósi Béla: A Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület futóbogarai (Col. Carabidae)

Móra Arnold, Csabai Zoltán, Müller Zoltán: Vízi makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata a Körös-Maros
Nemzeti Park illetékességi területén

Harmos Krisztián, Lantos István, Oszonics István: Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
illetékességi területének rovarfaunájához

Tóth Tamás: A vadgazdálkodás, vadvédelem és a természetvédelmi kezelés összefüggései a Cserebökényi
puszták területén

Tóth Tamás: A szarvasi Holt-Körös (Kákafoki-holtág) környezet- és természetvédelmi problémái

Tóthné-
Hanyecz Katalin, Dr. Szitó János: Élőhely és élővilág kapcsolatának vizsgálata mezőgazdasági környezetben,
kiemelve a vízviszonyok jelentőségét

Tóth Tamás: A szentesi Lapistó-fertő tájtörténete, mai táji-természeti és kultúrtörténeti értékei

"Zöld Rapszódia"

Dr. Danka Klára: Környezeti nevelés ~ terepgyakorlatok lakóhelyünk környékén

Sőregi János: Debreceni Napló (részletek): Hortobágyi kirándulások és tanulmányutak (szerk.: Pásti Csaba)