Programok, eredmények

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület már több éve foglalkozik a CITES Egyezménnyel, annak érvényesítésével és a hatálya alá tartozó fajok védelmével. Több ezzel foglalkozó kiadvány, matrica, szórólap látott napvilágot már eddig is. Iskolákban előadásokat tartottunk, rendezvényeinken hirdettük a CITES rendelkezést.

Egyesületünk, mint a CEEWeb nemzetközi ernyőszervezet, ezen belül pedig a CITES munkacsoport tagja, évek óta nemzetközi programokban és kampányokban vesz részt, mely a CITES fajok kereskedelmével foglalkozik. 2007-ben és 2009-ben látott napvilágot az a kiadvány, mely az addigi eredményeket foglalja össze angol nyelven. Alapja egy egységes internet monitorozó rendszer, melynek alkalmazásával a részvevő országok, így Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna és Magyarország adatai összehasonlíthatóvá váltak. A módszer segítségével nemzeti internetes portálokat kísértünk figyelemmel havi rendszerességgel az eladásra kínált élő állat vagy belőlük készült termékkínálatot rögzítve. 20-25 internetes oldalt érintett a vizsgálat. Rögzítettük az állat faját, származási helyét, darabszámát, árát. Ez a kezdeményezés ismeretlen volt, a világhálón való illegális kereskedelem mértékére és annak jelentőségére eladdig senki nem figyelt fel. A kezdeményező lengyel Salamandra szervezet 2010-ben a Részes Felek 15. Találkozóján (CoP15th) eddigi kimagasló munkájáért kitüntetést kapott.

A sikereken felbuzdulva a Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nemzeti Civil Alap támogatásból programot indított a CITES-fajok védelme érdekében. Ennek keretében többféle tevékenységet végez az egyesület:

  • 2010 őszétől kezdődően felvettük a kapcsolatot a CITES-intézkedés szempontjából releváns hatóságokkal. Ennek keretében több levélváltás, illetve személyes találkozó történt többek közt az Országos Rendőr Főkapitányság, a Vám-és Pénzügyőrség, a keleti országrész vasúti határátkelői illetve a Ferihegyi repülőtér illetékes szerveivel. Érdeklődtünk a vizsgálat menetéről, a hatóságok eredményességéről, az elfogott állatok és növények származási helyéről készült statisztikákkal kapcsolatban
    (http://www.unep-wcmc.org/citestrade/novice.cfm?CFID=45031135&CFTOKEN=60788533)
  • az összegyűjtött információkat is lapul véve kiadvány készült a társadalom széles körű tájékoztatása céljából. A kiadványt iskolákban terjesztettük a diákok között, valamint a felkeresett illetékes hatóságokhoz is eljuttattunk példányokat. Célja egyrészt a hatóság tájékoztatása, másrészt az utasok figyelmeztetése a tudatos ajándéktárgy-vásárlásra. A kiadványt a Milvus és Green Balkans nevű partnerszervezeteinkkel közösen adtuk ki, így román és bogár nyelven is megjelent.
  • honlapot hoztunk létre, mely ismerteti a programot, és hasznos, gyakorlatban is használható ismereteket nyújt a CITES létrejöttéről, céljáról, alkalmazásáról, valamint a CITES-listás fajok szállításáról, felelős hatóságok elérhetőségéről.
  • 2010. októberében Eszéken a CEEweb nemzetközi ernyőszervezet CITES munkacsoport találkozóján a Nimfea T.E. képviselte Magyarországot. A háromnapos rendezvény alatt körvonalazódott a nemzetközi illegális kereskedelem további monitorozásának igénye, a régebbi kiadványok frissítése, a következő részes felek konferenciáját előkészítő kampánysorozat terve stb.
  • 2011. januárjában Túrkeve városában felkerestük az 5.-6. osztályos tanulókat és előadások, beszélgetések keretében ismertettük a CITES lényegét. Szórólapok osztásával, játékos, interaktív előadásokkal igyekeztünk a személyes felelősségtudatot erősíteni a gyerekekben. Az előadássorozat után plakátversenyt hirdettünk. Célja az volt, hogy ne csak egy órában foglalkozzanak a gyerekek a témával, hanem ötletekkel, kreatív gondolkodással figyelemfelkeltő plakátokat készítsenek, melyeket az eredményhirdetés helyszínén, a városban nyilvánosan is kiállítottunk. A plakátok egy hétig voltak láthatóak, így a város sok lakójához eljutott az üzentük.
  • 2011 februárjától egy hónapon keresztül monitoroztuk a magyarországi internetes kereskedelmet. A monitoringnak a CITES munkacsoport által meghatározott menete volt, mely mind a 9 résztvevő országban azonos volt az összehasonlíthatóság miatt. A vizsgálat során először kiválasztottunk néhány fajt, melyet a honlaptól függetlenül, a fajra koncentrálva folyamatosan ellenőriztünk. Ezt követően kiválasztottunk 20-25 honlapot, ahol fajtól függetlenül, az összes CITES-listás faj hirdetését feljegyeztük az adatlapra, mely a résztvevő országok számára szintén egységes volt. Az állat fajnevén kívül rögzítettük az eladásra kínált egyedek számát hirdetésenként, valamint a korukat és árukat is.