Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Zöldike könyvsorozat

A Pásztói-Mátra élővilága

 

Az Alföld felől a 21-es számú főúton észak felé haladva érjük el Pásztót, Nógrád megye délkeleti részének központi települését. A Zagyva völgyében fekvő várost mind keletről, mind nyugatról hegyek veszik körül. Nyugatra a Keleti- (Pásztói-) Cserhát hegyei emelkednek, mely területet 1989-ben nyilvánították tájvédelmi körzetté, elsősorban geológiai-, botanikai-, zoológiai- és tájképi értékeinek köszönhetően.

A Pásztó fölé keletről magasodó Nyugati- (Pásztói-) Mátra ugyanakkor a természetvédelem “mostohagyermekeként” nem élvez semmiféle védelmet, alig ismerik a kutatók, pedig szépsége, viszonylagos zavartalansága és nem utolsó sorban természeti értékekben való gazdagsága miatt igazán megérdemelné a figyelmet.

A két hegység valaha együtt képződött, felépítésük sem igazán különbözik, csupán a Zagyva árkának bezökkenésével váltak el egymástól. Ezután már külön fejlődtek és az alacsonyabb, lajtamészkőfoszlányokkal tarkított Keleti-Cserhátban részben eltérő életföldrajzi hatások jutottak érvényre, mint a jóval magasabb és tagoltabb Nyugati-Mátrában. Ezt tükrözi az is, hogy a növényföldrajz a két területet eltérő flórajárásokba sorolja: a Keleti-Cserhátot a Neogradense, míg a Nyugati-Mátrát az Agriense flórajárásba.

A kiadványban bemutatásra kerülő terület a Nyugati-Mátra északi, Pásztó, Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata közigazgatási határához tartozó fele. Határait a Kövicses-patak, a Zám-patak völgye, a Diós-patak völgye és a Muzsla-vonulatról lefutó bércek lábai jelölik ki. Jelentős értékei miatt ismertetjük a Mátrakeresztestől délre található Nagy-rétek és a környező területek élővilágát is, bár a természetföldrajzi alapokon nyugvó behatárolások szerint ezek a Magas-Mátrához tartoznak.

Elsődleges célunk felhívni a figyelmet a Pásztói-Mátra és környékének rendkívül változatos, pótolhatatlan értéket képviselő élővilágára. Úgy gondoljuk, a természeti értékek megőrzésének fontossága csak megfelelő ismeretek birtokában válik nyilvánvalóvá. Kiadványunk első részében a jellegzetes élőhelyeket mutatjuk be, a hozzájuk kötődő növény- és állatfajokkal, mintegy összefoglaló képet nyújtva a terület élővilágáról. A terjedelmes melléklet a növényzeti típusokat, növény- és állatfajokat rendszerezettebb formában, ahol azt a természetvédelmi szempontok megengedik, konkrét előfordulási helyek megjelölésével ismerteti. Ezzel az egyes témakörökben való elmélyülést, a további kutatómunkákat kívánjuk segíteni.

 

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -