Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaProgramjaink ismertetéseProgramjaink ismertetéseTámogatóinkElérhetõségeink Vissza a kiadványaink oldalra

Vissza a kiadványaink oldalra Zöldike könyvsorozat

Civilek a Tiszáért

A 2000 évben a Szamost és a Tiszát ért cianid- és nehézfémszennyezést követően kormányzati kezdeményezésre, állami intézmények részvételével és koordinálásával megindultak az állapotfelmérésre, a szennyeződés hatásainak felderítésére irányuló terepi vizsgálatok.

A későbbiekben a Környezetvédelmi Minisztérium két - KAC keretből finanszírozott - pályázatot hirdetett meg a szennyezéseknek a környezeti állapotra, az élővilágra gyakorolt hatásának vizsgálatára, a szennyezés okozta károk felszámolására, a regeneráció folyamatának, a rehabilitáció lehetőségeinek feltárására, a folyó vízgyűjtőterületén a potenciális szennyezőforrások felderítésére, a katasztrófamegelőzésre és az esetleges további haváriák esetén a kármérséklésre, kárelhárításra.

Az egyik pályázatot egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, a másikat társadalmi szervezetek részére írták ki. Ez utóbbira Egyesületünk, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület is pályázott a több szennyezőforrások felmérését célzó programjával, melynek elvégzéséhez támogatást is kaptunk. E témában végzett munkánk, a régióban működő természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetekkel folytatott egyeztetéseink, találkozóink során derült fény arra, hogy a gyakorlatilag az egész ország szakmai közéletét megmozgató történést követő aktivitásban sokszor átfedések mutatkoznak a különböző intézmények, szervezetek által felvállalt feladatokban a vizsgáltra kijelölt területek és az elvégzendő munka jellegét, témáját tekintve is.

Emellett sokszor nem megfelelő a szervezetek közti koordináció, munkamegosztás. Egyes esetekben az ugyanazt a munkát végző két vagy több szervezet, intézmény nem is tud egymás tevékenységéről. Ez elmondható a civil és az állami szakmai szférán belüli kapcsolatokra külön-külön, de a civil - állami oldal közötti együttműködésre is. Ugyanakkor nemcsak egymás munkájáról, de a mások által kapott eredményekről, tapasztalatokról sem tudunk sokat. Az információcserére lehetőség sem nagyon adódott, mivel a szennyezéssel, annak hatásainak vizsgálatával foglalkozó konferenciát, szakmai fórumot (a számos tiszai találkozó ellenére) – ahol a társadalmi szervezetek is előadhatnák eredményeiket – tudomásunk szerint még nem rendeztek.

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ezért határozta el ez év tavaszán, hogy egy tájékoztató adatbázist készít azokról a programokról, kutatásokról, melyeket a tiszai cianidszennyezéssel kapcsolatban mind a civil szervezetek, mind az állami intézmények végeztek. Az így létrejövő adatbázis alapul szolgálhatna az érdeklődők számára a tájékozódásban, hogy hol, milyen témájú kutatások készültek és röviden ismertetné azok eredményeit. Feltárná az esetleges átfedéseket a munkák között, rávilágítana az egyes pályázók támogatás-felhasználásának hatékonyságára. Támpontul szolgálhatna a későbbi kutatástervezésben, hatékonyabb forrásfelosztásban.

Az adatbázis összeállításához azt a Minisztérium által hozzáférhetővé tett listát vettük kiindulópontul, mely a fent említett két pályázat támogatott programjait tartalmazza. Az adatbázis létrehozását a Környezetvédelmi Minisztérium pénzügyileg és szakmailag támogatja, és ajánlásával elősegíti a munka hatékonyságát.

2001 ősszel tehát konferenciát rendeztünk “Civilek a Tiszáért” címmel. A konferencia lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, az eredmények közzétételére, megvitatására, valamint kutatások esetén az adatminőség egységesítésére – de legalábbis azok hasonló szintre emeléséhez –, és az együttműködések kiépítésére a jövőben végzendő munkákat illetően. Ezeknek az előadásoknak az anyagából született ez a kötet.

A társadalmi szervezeteken kívül állami oldalról a munkában részt vevő egyetemek, kutatóintézetek, tervező, kivitelező társaságok is kapcsolódtak kezdeményezésünkhöz.

A kutatási eredmények összegyűjtése és együttes értékelése és főképpen szakszerű felhasználása – a civil és az állami szakmai szféra összefogásával – lehetővé tenné (fogja tenni) egy, a Tisza-völgy jövőjére vonatkozó részletes koncepció kidolgozását az elérendő célokról és a tennivalókról a környezetvédelem, a vízügy, a természetvédelem, a halászat és a földhasználat terén. Ez iránymutatóként szolgálhatna a Kormány ilyen irányú politikája számára.

Ennek a munkának az előfutára ez a könyv, amit most szeretettel átnyújtunk Önnek.

a szerkesztő

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -